Türk yazarlardan en güzel biyografi kitapları

Bizde, biyografi denince akla gelmesi gereken ilk isim, hiç şüphesiz, İbnü’l Emin Mahmud Kemal İnal’dır. Onun gibi bir biyografa bir başka memlekette dahi tesadüf edilemez. İkinci mısraı Süleyman Nazif birinci mısraı Yahya Kemal tarafından yazılmış olan “Hezâr gıbta o devr-î kadîm efendisine / Ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine” şiirinde anlatıldığı gibi şahsına münhasır bir adamdı. Bugün adını genç kuşaktan insanlar bilmese de, “Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar”, “Son Asır Türk Şairleri” gibi biyografi alanında dünyada eşine az rastlanacak eserler, sadece biyografi, edebiyat konularını çalışanlar için değil, tarih çalışmaları için de çok önemli kaynaklardır.

Aşağıdaki listeye başka birçok eser de eklenebilir. Atatürk’e dair olanları başka bir listede verdiğimiz için burada yer vermedik. Mesela, iki kitabına yer verdiğimiz Beşir Ayvazoğlu ne yazmışsa okunacak, son derece titiz çalışan çok değerli bir kalem. Necip Fazıl’ın Babıali kitabı, otobiyografik bir kitap olarak listemizde yer aldı. Yusuf Ziya Ortaç’ın emsali olmayan Portreler kitabı dışında Bizim Yokuş kitabı da harika bir kitaptır. Monografi ve otobiyografi eserlerinin de yer aldığı farklı alanlarda öne çıkan önemli kitaplar… Bir yerden başlamak lazım…

 

Peyami Safa, “Yazarlar, Sanatçılar, Meşhurlar” Ötüken Yayıncılık, İstanbul, 1999.

Sadun Altuna, ”Büyük Ressamlar Hayatları ve Eserleri”, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul, 1959.

Yılmaz, Öztuna “Türk Tarihinden Portreler”, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1999.

Hilmi Yücebaş, “Edebiyatımızda Atatürk”, Dizerkonca Matbaası, İstanbul, 1960.

Sermet SamiUysal, “Her Yönüyle Yahya Kemal Beyatlı (I)”, Toroslu Kitaplığı, İstanbul, 2004.

Taha, Toros “O Güzel İnsanlar”, Aksoy Yayıncılık, İstanbul, 2000.

Taner, Haldun, “Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil”, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2012.

Cemal Süreya, “99 – Yüz”, Adam Yayınları, İstanbul, 2004.

Feridun Andaç, “Bir Güz Güneşi Gibi”, Dafne Kitap, İstanbul, 2016

Ayhan Songar, “Ruh Hekiminin Hatıraları”, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, 2013.

Akif Saydam, “Ünlü Müzisyenler – Yaşamları, Yapıtları”, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 1997.

SenailÖzkan, “Nietzsche – Kaplan Sırtında Felsefe”, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2004.

Ahmed YükselÖzemre, “Portreler – Hatıralar”, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul, 2012.

Halit Fahri Ozansoy, “Edebiyatçılar Çevremde”, Sümerbank Kültür Yayınları, Ankara, 1970.

Yusuf Ziya Ortaç, “Portreler”, Yeni Matbaa, İstanbul, 1960.

Erol Manisalı, “Onlar İçin Yazdıklarım” Tarihçi Kitabevi, İstanbul, 2014.

Necip Fazıl Kısakürek, “Babıâli”, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul, 1990.

Orhan Karaveli, “Sakallı Celal”, Doğan Kitap, İstanbul, 2010.

Orhan Karaveli, “Ziya Gökalp’i Doğru Tanımak”, Doğan Kitap, İstanbul, 2008.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “Gençlik ve Edebiyat Hatıraları”, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013.

Ahmet Kabaklı, “Bu Dünyadan Kimler Geçti” Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, 2014.

İbnü’l Emin Mahmud Kemal İnal, “Son Asır Türk Şairleri”, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, (Haz. Müjgân Cunbur), Cilt: 3, Ankara 1999.

İbnülemin Mahmut Kemal İnal, “Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar (Kutulu – 3 Cilt),” Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2013.

Hüseyin Vassaf, “Bir Eski Zaman Efendisi İbnülemin Mahmud Kemâl, Kemâlü’l-Kemâl”, (Haz. Fatih M. Şeker, İsmail Kara), Dergâh Yayınları, İstanbul, 2009.

Dursun Gürlek, “Ayaklı Kütüphaneler”, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul, 2008.

İbrahim Alaaddin Gövsa,“Türk Meşhurları”, Yedigün Neşriyatı, İstanbul, Tarihsiz.

Önder Göçgün, “Şair Eşref”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1988.

Hakkı Süha Gezgin, “Edebi Portreler”, (Haz. Beşir Ayvazoğlu),  Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2005.

Hayrullah Eraslan, (Haz.), “Üçgen Piramitinin Zirvesindeki Cihan Şairi Abdürrahim Karakoç”, Nar Yayınları, İstanbul, 2012.

Atilla Dorsay, “100 Yılın 150 Oyuncusu”, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999.

Atilla Dorsay,  “Sinema… Ve Unutulmayanlar”, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2008.

Altan Deliorman, “Türk Yurdunun Bilgeleri”, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009.

İslam Çupi, “Olaylar, Sağbekin Lahana Dolmasını Yemesiyle Başladı”, (Der: B. Karacasu – K. Koçak), İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.

Cem Zamur, “Onun Gibisi Gelmedi, Memleket Futbolundan Portreler”, İletişim Yayınları, İstanbul 2012.

CemilÇiftçi, “Maktul Şâirler”, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1997.

Kaya Bilgegil, “Ziya Paşa Üzerinde Bir Araştırma”, Sevinç Matbaası, Ankara, 1979.

Yahya Kemal Beyatlı, “Siyasî ve Edebî Portreler”, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002.

Yüksel Baştunç, “Yangın Adam Neyzen Tevfik”, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 2000.

Yavuz Bülent Bâkiler, “Unutamadıklarım: Hatıralar Işığında Cumhuriyet Tarihi Okumaları – 1”, Yakın Plan Yayınları, İstanbul 2013.

Sâmiha Ayverdi, “Âbide Şahsiyetler”, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul, 2012.

Beşir Ayvazoğlu, “Peyami – Hayatı Sanatı Felsefesi Dramı”, Kapı Yayınları, İstanbul 2008.

Beşir Ayvazoğlu, “‘Yahya Kemal – Eve Dönen Adam – Ansiklopedik Biyografi”, Kapı Yayınları, İstanbul 2008.

Mustafa Apaydın, “Türk Hiciv Edebiyatında Ziya Paşa”, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001.

Sıddık Akbayır & Cezmi Ersöz,  “Candı Yüceldi Şarabîydi”, Destek Yayınevi, İstanbul, 2013.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.