Toplumun yüzde 48’i farklı etnik kökenden biriyle evliliği istemiyor: Evlilik tercihlerinin sosyo-kültürel boyutu

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2015 yılında “Türkiye’de Evlilik Tercihleri” adı altında bir bülten yayınlamıştır. Bu çalışmada 2011 yılında ülke çapında gerçekleştirilen “Türkiye Aile Yapısı Araştırması” sonuçlarına yer verilmiştir. Bu yıldan sonra TUİK aile yapısı ile ilgili yaptığı çalışmalarda boşanma nedenlerini irdelerken bireylerin evlenmeyi düşündükleri kişilerde aradıkları sosyal özelliklere yer vermemiştir.

Bu konuda yapılan son araştırma verilerine göre Türkiye’de erkeklerin ve kadınların eş tercihlerinde önemsedikleri sosyal özellikler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo: Cinsiyete göre evlenilecek kişide aranan özellikler; sayılan özellikleri önemli bulanların oranı
Evlenme Sebebi Erkek

(%)

Kadın

(%)

Ortalama

(%)

İlk kez evlenecek olması 84,7 83,4 84,05
Aile yapılarının benzer olması 75,3 81,5 78,4
Dindar olması 75,3 79,3 77,3
Bir işinin olması 52,7 91,7 72,2
İyi eğitimli olması 58,5 67,5 63
Aynı mezhepten olması 57,6 67,8 62,7
Aynı etnik kökenden olması 49,3 56,4 52,85
Aynı sosyal çevreden olması 47,2 53,0 50,1
Çalışma saatlerinin az olması 46,3 53,9 50,1
Aynı memleketten olması 36,1 41,2 38,65
Yüksek gelir sahibi olması 29,3 44,8 37,05

Kaynak: (ASPB, 2014a)

Tablodaki genel ortalamaya bakıldığında kişinin ilk kez evlenecek olması ilk sırada yer almaktadır. Aile yapılarının benzer olması ve dindarlık bir iş sahibi ve eğitimli olma kategorilerinden önce gelmektedir. Mezhep etnik köken ve sosyal çevre benzerliği hemşehrilik ve yüksek gelir sahibi olma kategorilerinden daha yüksektir.

Cinsiyet farklılıklarına göre incelenecek olursa erkekler için eş tercihlerinde önemsenen özelliklerin başında “evlenecekleri kişinin ilk kez evlenecek olması” (%84,7) gelmektedir. “Aile yapılarının benzer olması” (%75,3) ve “kadının dindar olması” (%75,3) ikinci ve üçüncü sırada önemsenen sosyal özelliklerdir. Kadınlar açısından ise evlenecekleri kişinin “bir işinin olması” (%91,7) eş tercihinde aranan en önemli özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu tercih sırasıyla, “ilk kez evlenecek olması” (%83,4) ve “aile yapılarının benzer olması” (%81,5) izlemektedir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.