Toplumbilimsel Düşün kitabından araştırmacılara tavsiyeler

Amerikalı sosyolog Wright Mills’in Ünsal Oskay’ın çevirisi ile Türkçe’ye kazandırılan Toplumbilimsel Düşün kitabı araştırmacılara benzersiz bir ufuk sunuyor. Egemen bilim anlayışının tüm ipliğini pazara çıkaran bu eşsiz kitap, özellikle genç araştırmacıların mutlaka okuması gereken eserlerin başında geliyor. Bu temel kitaptan sizler için seçtiklerimiz: 

Toplumbilimsel düşün yeteneği, kendi benliğimizdeki, kendi içsel yapımızdaki olguları toplumsal gerçeklikler açısından  ve çok daha doğru bir şekilde değerlendirmemize yarayan belirli bir anlayış ve değerlendirme biçimidir.

Sosyal bilimler arasında asıl ciddiye alınması gereken  ayrılıklar düşünmeksizin gözlem yapanlarla, gözlem yapmaksızın düşünenler arasındakiler değil; değişik bir biçimde düşünenler, değişik biç,imde gözlem yapanlar ve bu ikisi arasında değişik biçimde ilişki kuranlar arasındadır.

Yöntem denen şeyler, bir şeyi anlamak ya da açıklamak isteyen kimselerin izleyebileceği, kullanabileceği işlemlerden, süreçlerden oluşurlar, yöntembilim ise yöntemleri inceleyen bir disiplindir; kendi konusunda araştırma yapan, çalışan kimselerin nasıl çalıştıklarına, neler yaptıklarına ilişkin kuramlar geliştirmek amacını gütmektedir.

Sosyal bilimin konusu, insanın yaşadığı, yaşamakta olduğu, ileride yaşamış olabileceği tüm sosyal dünyaları kapsayan farklı farklı insan toplulukları, tüm insanlardır.

Sosyal bilim alanında birleştirilmiş çalışmalar yapılmasında karşılaşılan en önemli güçlüklerden biri de, tek disipline dayalı ders kitaplarıdır

Sosyal bilimciler, günümüzde temel bakış açılarını oluşturması gereken sorunların hangileri olduğunu ifade etmek için tarihten yararlanmak, psikolojik sorunlara bile, tarihsel bir gözle bakmak zorundadırlar.

Çağdaş bir sosyal yapıda dinamik değişimi anlamak istiyorsak, söz konusu değişimin uzun süre içindeki gelişmelerini de ortaya koymamız ve bu açıdan şu soruyu sormamız gerekmektedir. Bu değişim yönsemelerini oluşturan , söz konusu toplumun  yapısını değiştiren temel mekanizma nedir? Gelişim yönsemeleri üzerinde durmamız bu türden sorularla anlam kazanabilir. Bu sorun, bir dönemden diğerine tarihsel geçişin, yani belli bir dönemin yapısı diyebileceğimiz olguyu anlamamız açısından da temel sorundur.

Kaynak: C. Wright Milis, “Toplumbilimsel Düşün”, (çev: Ünsal Oskay), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1979. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.