“Sosyoloji bir dövüş sporudur”: Pierre Bourdieu’dan aforizmalar

Fransız sosyolog Pierre Bourdieu’nun sosyoloji literatüründeki yeri sadece atıf olarak değil, nitelik olarak da zirvedir. Eserleri zor okunur, Proust gibi uzun cümleler kurar, kavramları ele avuca sığmaz belki ama Fransız toplumu özelinde, birçok konuda, iktidar odaklarının hakikatin üzerine örttükleri örtüyü kaldırmıştır. Burada yer verdiğimiz sözleri, onun kendi çalışma alanına nasıl baktığına dair de okunabilecek sözlerdir:
“Filozof olmak felsefi bir alanda filozof olarak davranmayı bilmek için felsefe tarihine hâkim olma gerekliliğine hâkim olmak demektir.”

“Eğer sosyolog biraz rahatsızlık veriyorsa, bunun nedeni, bilinçsiz kalınması istenen şeylerin, bilincine varmaya zorlamasıdır.”

“İktidarı elinde tutan, kendisine tâbi olan ve sayıları gitgide artmakta olanlara gitgide daha bağımlı hâle gelmektedir.”

“Devlet ne egemenlerin hizmetindeki bir iktidar aygıtına ne ihtilafların soğurulduğu tarafsız bir mekâna indirgenebilir. Devlet, hayli ileri derecede ayrışmış toplumlarda, toplumsal hayatın bütününü yapılandıran müşterek inanç formunu oluşturur.”

“Bir entelektüel olarak varoluşumu kendi gözümde haklı çıkarmayı asla başaramadım;  felsefi entelektüellik gibi bir statüyle ilişkilendirilebilecek her şeyi daima düşüncemden kovmaya çalıştım.”

“Kişi bir şeyleri değiştirmek için küçük de olsa ne yapabilirse yapmalı.  Hepimizin çok küçük özgürlük alanları var. O yüzden her birimiz elimizden gelen en ufak şeyleri yaparak, yasalardan, gerekliliklerden, determinizmlerden kaçmaya çalışabiliriz.”

“Bütün bilim insanları gibi sosyolog, yasalar belirlemeye çalışır; düzenlilikleri kavramaya, bu düzenliliklerin koşullarını belirlemeye ve bunların ilkeleri üzerine çıkarımlar yapmaya çalışır.”

“Bir bilim olarak sosyolojinin görevi, toplumsal dünyada üstü örtülen şeyleri, yine toplumsal dünya adına açığa çıkarmaktır.”

“Sosyoloji bir dövüş sporudur, çünkü tüm dövüş sporları gibi onu da nefsi müdafaa için kullanırız. Sosyoloji karşı tarafa zarar verecek herhangi bir darbeyi yasaklar.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.