Rusya Tarihi üzerine 25 önemli eser

Rusya Tarihi üzerine 25 önemli eser

Rusya tarihi konusunda Türkiye’de en büyük otoritenin Akdes Nimet Kurat olduğunu söylemek bir hakkı teslim etmek olacaktır. Akdes Nimet Kurat’ın büyük emek mahsȗlü kitapları hem Rusya tarihi çalışanlar hem de tarihte Türk Rus mücadelesi çalışmaları için çok önemli kaynaklardır. Ayrıca Türk tarihi açısından da Rus tarihi çok önemlidir. Nitekim tarihte Türklerin en çok savaştığı milletlerden biridir Ruslar. Türkçede, Rusya’nın uzak ve yakın tarihi hakkında çok sayıda kitap yayınlanmıştır. Bu eserler içinde Türklerin yazdıkları olduğu gibi tercüme yoluyla dilimize kazandırılanlar da vardır. Rusya tarihi üzerine önemli gördüğümüz kitapları bir liste haline getirdik.

 

Akdes Nimet Kurat – Türkiye ve Rusya – XVIII.Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar Türk-Rus İlişkileri (1798-1919)

Akdes Nimet Kurat – Rusya Tarihi / Başlangıcından 1917’ye Kadar

Andrzej Walicki – Rus Düşünce Tarihi

Edward Hallett Carr – Bolşevik Devrimi  I-II-II

Aleksander Soljenitsin – Rusya Nasıl Kurtulur?

Anne Applebaum – Gulag

Paul Avrich – Rus Devriminde Anarşistler

A. B. Şirokorad – Osmanlı – Rus Savaşları

Abraham Ascher – Rus Devriminde Menşevikler

Samiha Ayverdi – Türk-Rus Münasebetleri ve Muharebeleri

Geoffrey Hosking -Rusya ve Ruslar / Erken Dönemden 21. Yüzyıla

Orlando Figes –  Nataşa’nın Dansı – Rusya’nın Kültürel Tarihi

Svetlana Aleksiyeviç – İkinci El Zaman: Kızıl İnsanın Sonu

Orlando Figes – Karanlıkta Fısıldaşanlar

Kezban Acar – Rusya / Ortaçağ’dan Sovyet Devrimi’ne

George Vernadsky – Rusya Tarihi

Abdullah Demir – Rus Yayılmacılığı ve Yeni Kurulan Cumhuriyetler

Nadir Devlet – 1917 Ekim İhtilali ve Türk-Tatar Meclisi

İlyas Kamalov – Altın Orda ve Rusya / Rusya Üzerindeki Türk Tatar Etkisi

Alexandre Koyre – 19. Yüzyıl Başlarında Rusya’da Batıcılık, Ulusçuluk

Solomon Volkov –  Büyülü Koro

Clifford N. Rosenthal & Barbara Alpern Engel – Beş Kızkardeş / Beş Narodnik Kadının Anıları

Nicholas V. Riasanovsky & Mark D. Steinberg – Rusya Tarihi Başlangıçtan Günümüze

İlyas Topsakal – Rus Çarlığı ve Türkler

Gülten Kazgan – Türkiye – Rusya İlişkilerinde İhtilaflı Konular ve Çözümleri

 

academilist.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.