Nihal Atsız hakkında 10 kitap 10 makale

Nihal Atsız, ideolojinden dolayı belli çevreler tarafından görmezden gelinse de büyük bir romancı, tarihçi ve şairdir. Onunla ilgili çıkan yayınların kahir ekseriyeti, dostları, onunla aynı ideolojiyi paylaşanlardan gelmiştir.  Nihal Atsız çalışmalarına katkı sağlayacağını düşündüğümüz önemli kitap ve makaleleri derledik:

 Kitaplar

Osman F. Sertkaya, “Nihâl Atsız”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları

Serkan Akgöz, “Basında Atsız”, Bozkurt Yayınları

Altan Deliorman, “Tanıdığım Atsız”, Bayrak Basım Yayım Tanıtım

Yücel Hacaloğlu,“Atsız’ın Mektupları”, Orkun Yayınları

Cengiz Mete,“Atsız ve Türk Ülküsü”, Baysan Yayınları

Akkan Suver, “Nihal Atsız”, Su Yayınları

Hayati Tek,“Nihal Atsız”, Alternatif Yayınları

Nergishan Tekin,“Nihal Atsız”, Kariyer Yayınları

TalatÜlker,“Harşit’in Hırçın Sesi Hüseyin Nihal Atsız”, Yaş Medrese Yayınları

Cihan Özdemir, “Atsız Bey- Hüseyin Nihal Atsız’ın Hayatı, Fikirleri ve Romanları Üzerine Bir İnceleme”, Ötüken Yayınları

Makaleler

Adile Ayda, “Atsız”, Türk Yurdu, Cilt 8, Sayı 12, Ankara, 1988, ss.17-21.

ArslanBulut, “Atsız ve Kültür Kodlarımız”, Türkçülerin Kaleminden Atsız içinde, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000, ss. 123-134.

Altan Deliorman, “Atsız ve Türk Tarihi”, Yönelişler, Sayı 31, İstanbul, 1985, ss. 29-31.

Ahmet Bican Ercilasun, “Atsız’ın Şiirlerinde Ülkü”, Atsız Armağanı, Ötüken Yayınevi, İstanbul 1976, ss. CXXXI -CXLIV.

Tekin Erer, “Büyük Türkçü Atsız”, Boğaziçi, Sayı 42, Aralık 1985, ss. 22-23.

Mehmet Eröz, “Atsız Hoca da Göçtü”, Töre, Cilt 7, Sayı 56, 1976, ss. 29-32.

Tanıl Bora, “Atsız”, Millî Mecmȗa, Sayı 1, Ankara, 2018, ss. 287-289.

Orhangazi Ertekin, “Cumhuriyet Döneminde Türkçülüğün Çatallanan Yolları”, Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce içinde, Cilt 4, Milliyetçilik, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, ss. 345-387.

Fırat Kızıltuğ, “Ruhumuzda Atsız”, Türkçülerin Kaleminden Atsız, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000, ss. 135 – 137.

Reha Oğuz Türkkan, “Atsız’la Geçmiş Günlerim”, Boğaziçi, Sayı 42, Aralık, İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.