“Memen dolu beşiğin viran kala”: Türk dilince 50 beddua

Türk toplumu dünyada birbirine en az güvenen insanlardan oluşan toplumlardan biri. Toplumun dörtte üçü birbiri ile davalı. Hiç şüphesiz bunun kendine özgü sosyolojik sebepleri var. Halil Ersoylu’nun “Türk Dilince Dualar Beddualar Sözlüğü” adlı eserinin yaklaşık üçte ikisi beddualardan oluşurken, üçte birinin dualardan oluşuyor olması da, dilimizin duadan daha çok bedduaya döndüğünü gösteriyor. İşbu beddualardan bazıları şöyle:

 

Ağzına sapan taşı değe

Ağzın salavata dönmeye

Aklının bardağı kırıla

Allah dilini ensenden çekip alsın

Allah uyuz versin, kaşıyacak tırnak vermesin

Aşkımı bir soysuzla bölüşürken yatağında yılan yata

Bacağında dona muhtaç olasın

Bedenin güngörmez kuyuya düşsün, geceyi gündüzü bileme

Boğazında kuşkuyruğu çıka

Bülbül bile gülünden nefret etsin

Cami avlularında mendilin kalkmaya

Ciğerine hamam ateşi düşsün

Çuvaldız ile gözün oyula

Dar sokaklarda bol bıçaklara rast gelesin

Duvağını kara toprak öpe

Ekmeğini it, yakanı bit yiye

Elin ekmek belin kuşak görmesin

Feleğin çarkında terse dönesin

Frengi illetine müptela olasın

Gonca iken dalında kuruyasın

Gözlerine bela dumanı insin

Gusül bilmez cenabete düşesin

İki ayağı yanmış ite dönesin

İtin kursağına düşesin

Kan işeyesin

Kasap itleri yüzüne işesin

Kılıç ola kınında paslanasın

Kilisede puta dönsün

Kudur da başını ye

Kundağın dürülü kala

Lahta lahta kan kusasın

Leşin dağda kala

Mahmur gözün yaşlara pınar olsun

Memen dolu beşiğin viran kala

O başını toprağa koyayım

Ocağın batsın

Orospu şerrinden gidesin

Ölüne mezar bulamayalar

Sana duvak kuran eller kurusun

Sidikliğine taş dursun

Suratını aç köpekler yalasın

Vurucun atlı gele

Yanan narın közüne düşesin

Ya Rabbi ekmeğine zehir sürt ver

Yaşlar gözünden yağmur gibi düşsün, ellerin ermesin sileme

Yedi yorgan parçalamadan ölmesin

Yıldıza, aya feryadın duyulsun

Zalim koynuna düşesin

Zebaniler destine yapışalar

Zıkkımın kökünü ye

Kaynak: Halil Ersoylu, Türk Dilince Dualar Beddualar Sözlüğü, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2012.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.