Medya Okuryazarlığı dersini neden iletişim fakültesi mezunları vermeli?

Medya Okuryazarlığı dersini iletişim fakültesi mezunları vermesine yönelik çalışmaların haklılığı gün geçtikçe ortaya çıkıyor.

Batı’da 70’lı yıllardan itibaren başlayan medya okuryazarlığının çocukları ve gençleri medyanın olumsuz etkilerinden koruyabileceğine yönelik yürütülen tartışmalar ülkemizde de yankı bulmuş, bu alana ilişkin akademik çalışmalar 2000’li yılların ortasıyla birlikte hareketlenmiştir. Akademik alanda konuya dönük çalışma yapan iletişim bilimciler medya okuryazarlığı kavramını bilimsel platformlarda tartışmaya başlamış ve RTÜK de 2005 yılından itibaren medya okuryazarlığını gündemine almıştır. Bu amaçla RTÜK bir proje hazırlamış ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğine giderek 2006-2007 eğitim yılıyla birlikte medya okuryazarlığı dersinin ilköğretim programında seçmeli ders olarak okutulması başlatılmıştır.

Medya
Medya

Fakat zaman içerisinde Türkiye’de Medya Okuryazarlığı dersi maalesef beklenen katkıyı sağlayamamış, sorun çözen değil, sorun üreten bir konumda takılıp kalmıştır. Bunun da temel nedeni öğretmen kadrosunun bu dersi verecek nitelikte olmaması, dolayısı ile öğrencilerde bir farkındalık yaratamamasıdır.

Yaklaşık 10 yıldır tartışılan ve çıktıları beklenen katkıyı sağlamaktan uzak olan Medya Okuryazarlığı dersini ya iletişim nosyonundan uzak sosyal bilim, beden eğitimi, matematik öğretmenleri tarafından verilmiş, ya da dersi verecek öğretmen olmadığı için bu dersler müfredatta olmasına rağmen açılamamıştır.

Batıda önemli bir geçmişi ve birikimi olan medya okuryazarlığı yaklaşık 15 yıldır İletişim Fakülteleri’nde ders olarak okutulmasına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından derse uygun kadro planlaması yapılamadığı için formasyonu olsa dahi iletişim fakültesi mezunları tarafından verilemiyor. Dersin gerçek öğretmeni tarafından verilemeyen ders de, doğal olarak hedeflediği bilinçlendirmeyi ve medyayı doğru anlamayı sağlayamıyor.

10 yıldır daha uzun bir süredir tartışılan ve hemen hemen her İletişim Fakülteleri Dekanlar Toplantısı’nda gündeme gelen, fakat bir türlü çözümlenemeyen  bu problem sayısı 70’i geçen iletişim fakülteleri mezunlarının istihdamı için büyük önem taşıyor. Medyanın, özellikle de sosyal medyanın hayatımızı kapladığı bir dönemde, çocukların ve gençlerin konudan bihaber öğretmenler tarafından değil, iletişime vakıf, formasyonu olan  iletişim fakültesi mezunları tarafından verilmesinin artık daha da geciktirilmemesi gerekiyor. Bu durum hem dersin işlevselliği, hem de iletişim fakültesi mezunlarının istihdamı için yaşamsal önem taşıyor. Medya Okuryazarlığı dersinin iletişim fakültesi mezunları dışında farklı alandan geçici öğretmenler tarafından okutulmasının yanlış olduğunu dile getiren iletişim akademisyenleri ve formasyonlu iletişim mezunları, konuyla ilgili yetkililerden gerekli çalışmanın yapılmasını talep ediyor.

www.academilist.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.