Mantık ve matematik üzerine birbirinden ilginç aforizmalar

Matematiği sevmeyen insanların sayısı hiç de az değildir. Bir insanın anlamadığını sevmesi beklenemez. Bir matematikçi ve filozof olan Bertrand Russell, mizahî üslubuyla şöyle demişti: “Matematiği seviyorum, çünkü insan değil.” İroninin dibi! Antik Yunanlı filozof ve matematikçi Pisagor ise evreni sayılardan ibaret görüyordu. Arkhe, sayılardı onun için… Faaliyetleri yüzünden, kurduğu okulun yakıldığı rivayet edilir.

Tarih boyunca çok büyük matematikçiler geldi, geçti. Bazıları paraya resim bile oldu. 10 liramızın üzerinde Cahit Arf’ın fotoğrafı var. Matematiğin en güçlü ilişkide olduğu alan ise, temellerini Aristo’nun attığı Mantık yani akıl yürütme bilimidir. Mantık ve matematik üzerine söylenmiş aforizmalar, Domingo Yayınları’ndan çıkan “Afili Lügat” adlı kitaptan:

“Tıpkı viski gibi mantık da büyük miktarlarda alınınca yararlı etkisini yitirir.” Lord Dunsany

“Mantıktan ibaret bir zihin, keskin bir kenardan ibaret bir bıçağa benzer.” Rabindranath Tagore

“Mantık ne bilim ne de sanattır. Mantık bir atlatmacadır.” Benjamin Jowett

“Fransızlar mantıklı insanlardır ki İngilizlerin onlardan bu derece haz etmemelerinin bir nedeni de budur. Diğer neden ise bir türlü yakıştıramadığımız o ülkeye, yani Fransa’ya sahip olmalarıdır.” Robert Morley

“Hayır, hayır, düşünmüyorsun. Yalnızca mantıklı davranıyorsun.” Niels Bohr

“Matematik bilgisi olmadan bu dünyayı anlamak mümkün değildir.” Roger Bacon

“İyi bir Hristiyan matematikçiye ve boş kehanetlerde bulunan herkese karşı uyanık olmalı. Matematikçilerin ruhu karartmak ve insanı cehennemin sınırları içine hapsetmek üzere şeytanla anlaşma yapmış olma tehlikesi mevcuttur.” Aziz Augustine

“Gerçek hayatta sizi temin ederim cebir diye bir şey yoktur.” Fran Lebowitz

“Matematik gençliğe uygunluğu açısından damaya benzer; çok zor değildir, eğlencelidir ve devlete karşı tehlike teşkil etmez.”  Platon

“Tanrı varsa, kesinlikle büyük bir matematikçidir.” Paul Dırac

“Üstünde ustalaşılması en zor aritmetik, bize lütfedilenleri saymamıza yarayan aritmetiktir.” Eric Hoffer

“Çoğu bilimde bir nesil diğerinin yaptığını yıkar, birinin kurduğunu başkası yerle bir eder. Yalnızca matematikte her nesil eski yapının üstüne yeni bir kat ekler.” Hermann Hankel

“Tek sayılar tanrıların eğlencesidir.” Virgil

“Dünyanın en güzel oyunu, saf matematiktir. Satrançtan daha ilginçtir, pokerden daha risklidir ve Monopolden daha uzun sürer. Bedavadır. Her yerde oynanabilir. Arşimet banyosunda bile oynamıştı.” Richard J. Trudeau

“Matematikçi, kahveyi teoreme dönüştürmeye yarayan bir makinedir.”  Paul Erdos

 

Kaynak: John Lloyd & Jonh Mitchinson, “Afili Lügat: Hayli İlginç Bir Aforizma Kitabı”, (Çev. Duygu Akın), Domingo Yayıncılık, İstanbul 2010.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.