Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın dört eşine birden yazdığı tek aşk mektubu

Ma‘rifetnâme adlı eseriyle bilinen, Erzurumlu İbrahim Hakkı, (1703-1780) 18 yüzyılda yaşamış bir mutasavvıf ve şairdi. Ma‘rifetnâme yanında çok sayıda eseri olan İbrahim Hakkı, medresede hocalığı da yapmıştır. “Tefvîznâme” adını verdiği, “Hak şerleri hayr eyler / Zannetme ki gayr eyler / Ârif anı seyr eyler / Mevlâ görelim neyler / Neylerse güzel eyler” mısralarıyla başlayan manzumesi meşhurdur.

İstanbul’a 1747 ve 1755’te iki defa gitti ve ilmî çalışmalarda bulundu. İstanbul’da bulunduğu sırada eşlerine yazdığı mektubun tarihte bir başka örneği daha yoktur. Aynı mektupta dört eşine birden hitap etmektedir. Mektup, Türk Dil Kurumu’nun yayın organı Türk Dili dergisinin 1974 yılında ‘Mektup Özel Sayısı’nda yayınlandı. Türk Dili dergisinde yayınlanan mektup, Cogito dergisinin 1995’te yayınlanan Aşk konulu sayısında Türk Dili dergisi kaynak gösterilerek yer aldı. Mektubun tamamı bu kaynaklardan okunabilir. Bu ‘nevi şahsına münhasır’ mektubun eşlere hitap bölümleri her bir eşe duyulan ‘tutkulu aşkı’ terennüm ediyor:

İzzetli, hürmetli, hakikatli, adamlıklı, şefkatli, hatırlı, gönüllü, asıllı, usullu, akıllı, iz’anlı, hünerli, mar’ifetli, üsluplu, yakışıklı, güzel huylu, tatlı dilli, uzun boylu, ince belli, kıl ayıpsız hatunum, helâlim (eşim) Firdevs Hatun huzuruna,

Derun-i dilden (gönül içinden) ve can u gönülden selâmlar ve dualar edip ol mubarek nazik hatırın sual ederiz, Huda’nın birliğine emanet veririz. Benim nazlı yar-ı gam güsarım (dert ortağım), benim şenliğim, şöhretim, benim sevdiğim, keyfim, benim canım Firdevs’im!

*

Ve izzetli, hürmetli, muhabbetli, hatırlı, gönüllü, asıllı, usullu, akıllı, sabırlı, güzel huylu, tatlı dilli, hanım yapılı, güleç yüzlü, alçak gönüllü dervişim, ehlim (karım), helâlim Fatma hanım huzuruna,

Derun-i dilden ve can u gönülden selâmlar ve dualar edip mubarek hatırın sual ve Huda’nın birliğine emanet veririz. Benim yar-ı gârım (can dostum) benim gam-güsarım, benim aklım fikrim, benim canım, hanım…

*

Ve izzetli, muhabbetli, hakikatli, şefkatli, gayretli, edepli, helâlim Belkıs Hatun’a,

Selamlar edip mübarek hal ve hatırın sual edip Huda’ya emanet veririz. Benim ıyâz-ı hassım (içten dostum), benim pâk, arı tavırlı yosmam, benim derdimi, belâmı çeken emektarım…

*

Ve izzetli, hürmetli, muhabbetli, hakikatli, hatırlı, gönüllü, hizmetli, sabırlı, ma’rifetli, akıllı, şefkatli, güzel yüzlü, şirin sözlü, melek huylu, çelebi kollu, nazik elli, ince belli, şirin yıldızlı, has odalığım, oğlum annesi, gönlüm canânesi, inci danesi, hatunum ve hanım küçük kadın Züleyha Hanım huzuruna…

Candan selâmlar ve gönülden dualar edip ol mülâyum hatırın kat kat sual ederiz; Allah’ın birliğine emanet veririz. Benim küçük kadınım, benim âşık paşam, benim gözüm, benim sırdaşım, benim dervişim…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.