Çok eşliliği savunan filozof: Arthur Schopenhauer

Alman filozof Arthur Schopenhauer (1788-1860) Nietzsche başta olmak üzere birçok düşünürü etkilemiş ünlü bir isimdi. En ünlü eseri “İrade ve Tasarım Olarak Dünya” dışında birçok eseri vardır. Çağdaşı Hegel’e, görüşlerinden dolayı şarlatan diyecek kadar düşman. Kadınlar hakkında görüşleri, okuyanı öfke krizlerine sokabilecek aşağılamalarla doludur. Biyografisi, onun kadınlar konusunda uğradığı hayal kırıklıklarının böyle düşüncelere sahip olmasında etkili olduğunu gösteriyor. Aşka ve Kadınlara Dair kitabının ilk bölümü Kadınlara Dair, ikinci bölümü ise Cinsel Aşkın Metafiziği başlığını taşıyor.

 

“Kadınların zihinsel olsun bedensel olsun, büyük işler için yaratılmamış olduklarını anlamak için görüntülerine bakmak yeterlidir. Onlar hayatın cefasını yaptıklarıyla değil katlandıklarıyla çekerler – borçlarını doğum sancılarıyla, doğurdukları çocuğu bakıp büyütmeleriyle, sabırlı ve neşeli bir yoldaş (refik) olmaları gereken erkeğe itaatleriyle öderler. Onlar için değildir en yoğun ıstıraplar ve neşeler, büyük güç ve metanet gösterileri değildir onların payına düşen. Onların hayatı erkeğinkinden daha sakin, daha yumuşak ve daha önemsiz bir şekilde sürmeli ve esas itibariyle ne çok fazla mutlu ne çok fazla mutsuz olmalılar.”

“Kadınlar, tabiatları gereği ilk çocukluk dönemimizin bakıcıları ve mürebbiyeleri gibi davranmaya yatkındırlar (onlar bu işler için biçilmiş kaftandırlar). Bunun tek nedeni kendilerinin çocuksu, uçarı ve kısa-dar görüşlü olmalarıdır – tek kelimeyle onlar bütün hayatları boyunca koca çocuklardır. Çocuk ile gerçek anlamda bir insan olan yetişkin erkek arasında bir orta nokta, bir ara merhaledirler.”

“Nasıl ki dişi karınca birleşmeden sonra üreme amaçlan için artık lüzumsuz, hatta tehlikeli hale gelmiş olan kanatlarını kaybeder, bir kadın da bir veya iki çocuk doğurduktan sonra güzelliğini büyük bölümü itibanyla kaybeder ve muhtemelen aynı sebeplerden ötürü…”

“Bu bodur dar omuzlu, geniş kalçalı ve kısa bacaklı soya, ‘cins-i latif’ ismini verebilen sadece cinsel içgüdüsüyle aklı yahut görüş ufku bulutlanıp kararmış olan erkeklerdir, çünkü kadın cinsinin bütüngüzelliği bu içgüdüye dayanır. Onlara, güzel demek yerine estetikten yoksun cins demek daha doğru olurdu.”

“Ne müzik ne şiir ne de güzel sanatlar için gerçek anlamda bir duygu ve duyarlığa sahiptirler onlar; hoşça vakit geçirmearayışlarına yardımcı olsun diye eğer böyle bir şeye soyunacak olsalar bu her ne ise onu alaya yahut hafife almaktan asla öteye geçmez.”

“Greklerin kadınların tiyatrolarına sokmadıkları eğer doğru ise, bunda tamamen haklı olduklarını teslim etmek gerekir, çünkü en azından böylelikle tiyatrolarında bir şey dinlemeleri mümkün olurdu.”

“Batıda kadın, daha doğrusu ‘hanımefendi’ kendisini bir fausse positionda [yanlış konum] bulur; çünkü kadın, eskilerin daha doğru adlandırmasıyla sexus sequior’dur, övgü ve saygı konusu olmaya yahut başını erkekten dahayüksekte tutmaya ve onunla aynı haklara sahip olmaya layık değildir.”

“Kadının fıtraten itaat etmek için yaradılmış olması,gayrı tabii mutlak bağımsızlık konumuna yerleştirilmişolan her kadının hiç vakit kaybetmeden kendisini öyleveya böyle denetilip yönetileceği bir erkeğe bağlamasından anlaşılmalıdır. Bunun nedeni, onun bir efendiye ihtiyaç duymasıdır. Eğer genç ise bu erkek; bir âşık, ihtiyar ise günah çıkarıcı bir rahiptir.”

“Çokeşliliğin tartışılacak bir yanı yoktur. Her yerde karşılaşılan bir olgu olarak kabul edilmelidir, çözülmesi gereken sorun bu konunun nasıl düzenleneceğinden ibarettir. O halde, gerçek tekeşlilik taraftarları nerededir? Hepimiz en azından bir müddet. Çoğumuz ise her zaman çok eşli yaşarız. Dolayısıyla her erkek çok kadına ihtiyaç duyduğundan, ona bu konuda izin vermekten, hatta çok kadın bulmayı ona yerine getirilmesi gereken bir vecibe olarak yüklemekten daha doğru bir şey yoktur.”

 

Kaynak: Arthur Schopenhauer, “Aşka ve Kadınlara Dair”, Say Yayınları, (çev. Ahmet Aydoğan), İstanbul, 2006.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.