Bir hakikat manifestosu: Sokrates’in Savunması

Sokrates’in Savunması, dinsizlik suçu işlediği gerekçesiyle verildiği mahkemede Sokrates’in yaptığı savunmadır. Ölümünden sonra öğrencisi Platon tarafından kaleme alınan bu savunma egemen değerler ve hakikat çelişkisinde bir aydının nerede durması gerektiği noktasında önemli veriler içeren bir metindir.

Devam

Anlamı derin Latince sözler/deyişler

Hatasız kul olmaz, her ne kadar Orhan Gencebay şarkısını hatırlatsa da bir Latin sözüdür. Günlük hayatta ya da bilimsel metinlerin içinde sık sık rastladığımız bazı söz ya da terimlerin Latince olduğunu çoğu zaman pek bilmeden kullanırız.

Devam

Niccolò Machiavelli’den Hükümdar’a iktidar tavsiyeleri

Niccolò Machiavellinin en ünlü eseri olan Hükümdar (Prens) 1500lü yıllardaki İtalya’da kaleme alınmıştır. Yazar bu kitabında çeşitli devlet tiplerini ve bu devletleri yönetenlerin iktidarlarını sürdürebilmeleri için neleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini anlatır.

Devam

Karl Marx 200 yaşında: Dünyayı sarsan düşünürün hayatı ve eserleri

Marx 5 Mayıs 1818’de Almanya’nın batısında, Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Avukat olan babasının yolundan giden Marx, Bonn kentinde hukuk eğitimi aldı. 1841 yılında ise Jena Üniversitesi’nde felsefe doktorası yaptı. Eğitimi sırasında Alman filozof Georg Hegel’in düşüncelerinden etkilendi.

Devam

Sokrates’in hakikat arayışı

Antik Yunan filozofu olan Sokrat (Sokrates) milattan önce 470’te Atina’da doğdu. Babası Sophroniscus taş ustası, annesi Phanarete ebeydi. Keskin zekâsı, büyüleyici konuşması, ince ironileri, pervasızlığı, savunduğu ahlâki fikirlerin yüksekliği ve hayat tarzı ile insanları etkiledi.

Devam

Çok eşliliği savunan filozof: Arthur Schopenhauer

Alman filozof Arthur Schopenhauer (1788-1860) Nietzsche başta olmak üzere birçok düşünürü etkilemiş ünlü bir isimdi. En ünlü eseri “İrade ve Tasarım Olarak Dünya” dışında birçok eseri vardır. Çağdaşı Hegel’e, görüşlerinden dolayı şarlatan diyecek kadar düşman. Kadınlar hakkında görüşleri, okuyanı öfke krizlerine sokabilecek aşağılamalarla doludur

Devam