Toplumun yüzde 48’i farklı etnik kökenden biriyle evliliği istemiyor: Evlilik tercihlerinin sosyo-kültürel boyutu

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2015 yılında “Türkiye’de Evlilik Tercihleri” adı altında bir bülten yayınlamıştır.

Devam