Bütün rakıların ürktüğü adam: Neyzen Tevfik

Bodrumlu bir şairdi Neyzen Tevfik Kolaylı. Bir ney üstadıydı o. Türk hiciv edebiyatı, onun şiirleri olmadan yazılamaz. Düşmanlarını en keskin sözlerle hicvetti. “Küfür, müsekkin-i asaptır, binaenaleyh herkes için bir haktır” diyerek ‘fetva’ da veriyordu. Rakı ile olan hukuku ise çok derindi. Yakın dostu Akif’e meyhaneye ayak basmayacağına dair söz vermişti. Bir gün, onu atla meyhaneye girerken görenler, ne yaptığını sorduklarında, “Akif’e meyhaneye ayak basmayacağıma dair söz verdim!” diye cevap verdi. Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Üzerine’de onun için “Kaddesellahu Sirrehu” (Allah onun sırrını takdis etsin) diye söyledi ki, onun için söylenmiş sözler içinde bir sözdür bu… Neyzen’in içkiyle olan muaşakasına dair söylenmiş sözleri derledik…

“Hiçbir gergedan, Neyzen’in yuttuğu içki kadar, su içmemiştir sanırım.” Rahmi Duman

“Bütün metrelerin ve santimlerin / Bütün kiloların ve rakamların / Bütün rakıların ürktüğü adam.” Özdemir Asaf
“Kendim de oldukça içer tanınmışımdır ama bu konuda, ‘Neyzen’ denilince, bin kere pas eylerim. Bu işte onunla yarışa kalkmakta Bekri Mustafa bile yaya kalırdı. Zira o kadehle, bardakla, şişeyle değil, testiyle içerdi!” Naci Sadullah Danış

“Neyzen Tevfik elinde içkiyi biberon gibi bulmuş adamdır. O kadar eskiye dayanır. Onun içişini bilimsel olarak açıklamanın imkânı yoktur.”  Rahmi Duman

“Tevfik, rakı okyanusunu boğulmadan aşmıştır. İçtiği esrar kabakları bir araya gelse, batmış transatlantikleri yüzdürebilir, yuttuğu afyonlar, bir fil sürüsünü öldürmeye yeterdi. Taş üstünde kuş tüyü yatakların huzurunu bulur, açlığını duymaz, yüreğine endişe kuşu konmazdı.” Hakkı Süha Gezgin

“Biz, coşkun zekâsını alkol kadehlerinde boğan bu hasta ve kardeş şairin hatırasını daima şefkat ve sevgiyle anmakta devam edeceğiz.” Cemil Meriç
 
“Remzi, tarihin yazarken fekdi bir ah-i hazin.
Gitdi Neyzen elde mey, Kevser şarabın içmedi.”
Remzi Dede’nin Neyzen’in ölümü üzerine düştüğü tarih…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.