Andy Warhol, “herkes bir gün 15 dakikalığına şöhret olacak” dedi ve oldu…

Pop Art’ın kurucularından Andy Warhol, “herkes bir gün 15 dakikalığına şöhret olacak” saptamasıyla popüler kültürün merkezi aktörlerinden biridir.

Ressam, film yapımcısı ve yayıncı olan Warhol aynı zamanda, büyük yankı uyandıran Pop art akımının da en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Warhol gerçekliği yüksek beğeniyi hedefleyen bir “sanat yapıtına” dönüştürmek yerine, gerçekliği parçalamış ve sanatı da bu parçalanmış “yaratı”da aramıştır.

Andy Warhol, egemen sanat biçimini kendi silahları ile vurmuş ve tekdüze, tekrarlanır ve ‘sanat olmayan’ nesnelerden, sıklıkla da afiş tekniğini kullanarak yeni bir sanat üretmiştir.  Warhol, Coca-Cola şişeleri veya makarna kutuları gibi tüketim nesnelerine yer verdiği çalışmalarıyla Pop Art akımının gelişmesine katkı sağlamıştır.

Warhol, 1963 yılında Factory (Fabrika) adını verdiği film stüdyosunda birbirinden çok farklı uzunluklarda hemen hemen tümü deneysel 150’den fazla film çekmiştir. Fabrika adından da anlaşılacağı üzere, seri üretime ve standartlaşmış sanat ürünlerine gönderme yapmakta, sinemada bilinen kalıpları alt üst etmektedir. Warhol’un en bilinen filmleri ‘Empire’ ve ‘Sleep (uyku)’dur.  Bu filmlerden ‘Empire’ 8 saat sürmektedir ve yapımı, Empire State Binası‘nın karşısına konulmuş bir kameranın 8 saat boyunca sabit bir noktada çalıştırılmasıyla gerçekleşmiştir. ‘Sleep’ fiminde ise 6 saat boyunca uyumakta olan bir kimsenin uyku anı görülmektedir. Filmlerin birinin yıldızı bir bina, diğerinde ise uyuyan bir oyuncudur. Warhol’un bu tarzı, sinemada şöhret olgusunu ve yıldız sistemini tartışmaya açmakta ve popüler kültürün geleneksel biçimlerine karşı gelmektedir.

Warhol’un, “Gelecekte herkes en azından on beş dakika için dünyaca ünlü olacak” sözü, esasında onun sanata, insanlara ve objelere bakışını ortaya koymaktadır. O’na göre, hiçbir şey ya da hiç kimse diğerinden daha önemli değildir. Bir çorba kutusu, sanatsal bir bağlama yerleştirildiğinde nasıl sanat eseri haline geldiyse, herhangi bir kişiyi medya dolayımıyla izlemek de onu yıldız haline getirecektir. Çorba kutusu gibi, şöhretli kişinin de bunu hak edecek pek bir şey yapmasına gerek yoktur, sadece ünlü olup, onun içinde pasif kalması yeterlidir.

www.academilist.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.