Anchormanler: Beyaz ekranın akşam yıldızları

Anchormanler: Beyaz ekranın akşam yıldızları

Medya da bugünkü anlamda Anchormanler ‘in habere dahil olması ve ana haberin en etkin öğesi olmasının tarihi 1948’de CBS Televizyonuyla anlaşan Douglas Edwards’a dayanır. Bu imza ile birlikte CBS Akşam haberlerinin ismi, “Douglas Edwards ile CBS Haberleri”ne dönüşür. Edwards günümüz televizyon haber sunuculuğunun öncülerinden sayılmaktadır ve “soyut dünyaya karşı konuşan bir obje” olarak adlandırılmıştır.

Anchorman teriminin ilk kez 1960‟larda kullanılmıştır. Daha sonra CBS televizyon haberlerinin başkanlığını yapacak The Evening Stars‟ın yazarı Don Hewitt, “tabandan itibaren haber takibini üretimini de üstlenecek güçlü bir kişinin ekranda görünmesi gerektiğini” söylemiş ve durumu bayrak yarışına benzeterek yarışın son ayağını koşacak kişinin anchorman olarak adlandırılmasına karar vermiştir.

Anchormanler
Anchormanler

Bu kişi siyasi olayları takip etme başarısı ile yıldızlaşan Walter Cronkite olmuş ve 1962-1981 yılları arasında yüksek ratinglerle bu görevi yürütmüştür. Cronkite‟in ardından John Chancellor da dönemin etkin anchormanlerinden biri olmuştur.

Beyaz ekranın akşam yıldızları

Başlangıçta etkinlikleri görece kısıtlı olan anchormanler zamanla izleyicinin doğrudan gözünün içine bakan, mimikleri ile haber sunumundaki standartları farklılaştıran haberin ana kahramanlarına dönüşmüşlerdir. 50’li yılların başındaki sadece haberleri okuyan sunucuların yerini, seyirciyle birebir temas kuran anchormanler almıştır. Bu gelişme ile anchormanler aynı zamanda sunulacak haberlerin de belirleyicisi olmuşlar ve onlara bağlı haber ekipleri oluşturmuştur. Douglas Edwards 16 tam zamanlı ve 14 yarı zamanlı gazeteciyle birlikte çalışmaya başlamıştır. Walter Cronkite ile birlikte anchor, aynı zamanda haber biriminin yöneticiliğini de yapan kişi konumuna gelmiştir. Bu iki görev daha sonra birçok televizyon kanalında uygulanacaktır. Anchorların bu şekilde belirmesi, şöhret, yetki ve ücret anlamında geleneksel gazetecilik ilkeleri ile çatışılması sonucunu doğurmuştur.

Mehmet Ali Briand
Mehmet Ali Briand

Beyaz ekranın akşam yıldızları

Başlangıçta sadece haberleri sunan anchormanler zamanla süreç üzerindeki etkinliklerini attırmışlar, adeta televizyon şirketlerinin simgesel yüzlerine dönüşmüşlerdir. Televizyonun karekteristik yapısı, içindeki tüm aktörleri de bu oyunun kurallarına uymaya zorlamaktadır. Televizyon kanallarında haber sunucuları haber okuyan, nispeten alçakgönüllü kişilerden, içinde yaşadığımız dünyayı derinlemesine etkileyen, neredeyse ilahi bireylere dönüşmüştür. Varlıkları adeta kurumlarıyla özdeşleşmekte ve adeta çalıştıkları televizyonların kamusal yüzleri haline dönüşmektedir. Zaman içerisinde anchormanlarin hem aldıkları maaş, hem de haber merkezlerindeki etkinlikleri artmış ve televizyon kanallarının en etkin figürlerinden birine dönüşmüşlerdir.

Reha Muhtar
Reha Muhtar

Beyaz ekranın akşam yıldızları

Günümüzde her haber kanalı anchormani ile kendini tanımlamakta, çoğu zaman anchormanler televizyon kuruluşlarının dahi önüne geçebilmektedir. Reha Muhtar Show TV ilişkisi bu açıdan önemli bir örnektir. Bir zamanlar Show TW ana haber bültenini sunan, Muhtar bir, sunucudan çok daha fazlasıdır. Kanalın neredeyse tüm politikalarına yön verebilme gücüne sahip olan Muhtar, haberleri sunarken, özellikle de konuklarına sorularına yöneltirken ki tavrıyla döneminin en etkin şöhretlerinden biri olmuştur. Aynı şekilde uzun yıllar Star TV’de çalışan Uğur Dündar da, gün gelip bu kanaldan ayrılmak zorunda kalınca, bu kanala hayat verdiğini, Star Haber’deki performansıyla çökmüş bir kanalın ayağa kalktığını söylemekten çekinmemiştir.

Fatih Portakal
Fatih Portakal

Beyaz ekranın akşam yıldızları

Mehmet Ali Birand, Ali Kırca, Ahmet Hakan, Can Dündar, Fatih Portakal, Cem Öğretir ve Nazlı Öztarhan gibi isinler de çalıştıkları kurumlara değer katan, o televizyon kanalı ile özdeşleşen ve bir sunucudan çok daha fazla habere ve televizyon kanallarına katkı sağlayan isimlerdir. Her biri yüksek maaşlar karşılığında ana haber bültenlerini sunmuşlar, şöhretleri ile haber bültenlerinin ratinglerini yükseltmişlerdir. Anchormanler televizyon ortamının en önemli aktörlerinden birini oluşturmakta ve çoğu zaman da bu kanallarla özdeşleşerek onların ekran yüzü olma misyonunu yüklenmektedirler.

 

Kaynak

Mehmet Sağnak, ( 2011). Son Dakika: Haberin Televizyonlaştırılması, İstanbul: TB Yayıncılık

Daha Fazlası için…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.