5 adımda bir araştırmanın yapılandırılması

1.Problem nedir?

Giderilmek istenen her güçlük -fiziksel, düşünsel- bir problemdir. En az iki koşulu karşılaması gerekir. Birincisi kararsızlık durumu, ikincisi, birden çok olası çözüm yolu olmasıdır. Yani  bir araştırma da problem; hakkında karar vermeniz, çözüm bulmanız ve bir açıklama yapmanız gereken konudur.

2. Doğru ya da uygun problemi bulmanın yolları vardır.

Günlük yaşam: Yaşamınızda karşılaştığınız veya gözlemlediğiniz sorunlar nelerdir?

Uygulamalar: Kendi uygulamalarınızda (örneğin öğrenme süreçlerinizde) veya çevrenizdeki diğer uygulamalarda karşılaşılan çözülmesi gereken veya iyileştirilmesi gereken durumlar nelerdir?

Geçmiş araştırmalar: Literatürdeki araştırma sonuçları neler demektedir? Araştırmacılar raporlarında bulunan sonuçları vermenin yanı sıra daha sonraki araştırmalarda ele alınması gereken çeşitli sorunlara da yer vermektedir.

Kuramlar: Kuramların uygulanmasına ilişkin çeşitli kestirmeler yapılarak araştırma fikirleri belirlenebilir.

3. İlgi duyulan alanda yazılmış kaynaklara bakılmalıdır. Problemin bilimsel olarak çözümü için veri toplanabilir mi? Araştırmak istediğiniz problem önemli mi? Önemli olabilir peki yeni mi? (Muhtemelen değildir ama araştırmanızın özgün bir tarafı mutlaka olmalıdır). Son olarak problemin araştırılması etik mi? Karşılaşabileceğiniz etik sorunlar neler olabilir gibi sorulara cevap aranmalıdır.

Kaynaklara bakarken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Araştırmak istediğiniz konu ile ilgili anahtar kelimeler belirlenmeli ve araştırmak istediğiniz konu (problem) ile ilgili basılmış kitaplar ya da dergiler var mı bakılmalıdır. Tam olarak sizin merak ettiğiniz bu konu araştırılmış mı sorusundan sonra cevap” hayır” ise “benzer araştırmalar var mı?” sorusu sorulmalıdır. Tekrarlan teoriler, modeller ya da kavramlar yol göstericidir. Ayrıca bu alandaki araştırmacı, yazar ya da kuram geliştirmiş bilim insanlarının belirlenmesi hızınızı arttırır.

4. Kendinize sormanız gereken sorular. Alan bilgisi ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma konusunda yeterli misiniz? Veri toplama için gerekli izni alabilecek misiniz? Zamanınız ve olanaklarınız yeterli mi? Ve en önemlisi konuyu araştırmaya ilginiz var mı?

(NOT: Asla danışman hocalarınızdan sizin için bir araştırma konusu bulmasını istemeyin. Başkasının merak ettiği konuları araştırmak kadar sıkıcı bir iş yoktur. Bir de her bulduğunuz konuyu beğenen danışmanlardan uzak durun. Muhtemelen alan uzmanı olmadığı için rehberlik yapamıyordur.)

5. Problemin tanımlanması önemlidir. Konunun genel problem alanının sistem bütünlüğü içinde ele alınması gerekir. Büyük resmin içinde sizin probleminiz tam olarak nerede ve genel resim içindeki diğer öğelerle ilişkisi nedir sorusu önemlidir. Daha sonra problem diliminin sınırlandırılarak tanımlanması ve ayrıntılı olarak açıklanması (değişkenlerin tanımlanması, olası ilişkilerin belirlenmesi vs.) gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.