TÜBİTAK’tan yurtdışı konferans desteği

TÜBİTAK tarafından COST Kapsama Hedef Ülkeleri (Inclusiveness Target Countries-ITC)[1]  kapsamında konferans desteği sağlanıyor. Söz konusu desteklere Kariyerinin Başındaki Araştırmacılar (Early Career Investigator-ECI)[2] ve doktora öğrencileri başvurabilmektedirler. Başvuruya konu uluslararası konferansın destek talebinde bulunulacak olan Aksiyonun konusuyla konu bakımından uyumlu olması gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir:

 1. ITC ülekelerindeki doktora öğrencileri ve ITC ülkelerindeki kurumlarda çalışan Kariyerinin Başındaki Araştırmacılar ITC Konferans desteğinden yararlanabilmektedir.
 2. Başvuru sahibinin konferansta poster/sözlü sunum gerçekleştirecek olması ve isminin toplantı programında yer alıyor olması gerekmektedir. Konferansta gerçekleştirilecek sözlü/poster sunum konusunun başvurunun gerçekleştirileceği Aksiyonun konusuyla uyumlu olması gerekmektedir.
 3. Her bir başvuru sahibinin konferans desteğinin başvurunun gerçekleştirildiği aksiyon Yönetim Komitesi (Management Committee-MC) tarafından onaylanması gerekmektedir. Avrupa’daki konferanslara katılım tercih edilmektedir ancak Avrupa dışındaki konferanslarla ilgili gerçekleştirilen başvurular da değerlendirilmektedir.

Başvurular https://e-services.cost.eu/conferencegrant sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi:

Alınan her bir Konferans Desteği başvurusunun değerlendirmesi başvurunun gerçekleştirildiği Aksiyonun Yönetim Komitesi tarafından gerçekleştirilir. Aksiyon Başkanı veya Aksiyon Başkan Yardımcısı veya Aksiyon yönetimi tarafından konuyla ilgili görevlendirilen koordinatör/komite Aksiyon Yönetim Komitesi adına söz konusu değerlendirme işlemini gerçekleştirebilir. Konferans Başvurularının değerlendirmelerine yönelik kritler her bir Aksiyonun kendi Yönetim Komitesi tarafından belirlenmekte olup başvuru sahiplerine değerlendirme kriterleri bildirilmelidir.

Gerçekleştirilen başvurunun değerlendirilmesi ve seçiminde başvuruya konu uluslararası konferansın başvurunun gerçekleştirildiği Aksiyonun konusuyla bilimsel açıdan uyumluluğu ve Aksiyonun bililmsel hedeflerine ulaşmasında ne gibi katkılar sağlayabileceği baz alınmaktadır.

ITC Konferans Desteği Bütçesi:

Konferans desteği miktarının belirlenmesinde başvuru sahibinin bütçe talebi ve gerçekleştirilen değerlendirme göz önünde bulundurulmaktadır. Konferans desteği başvuru sahibinin başvuruya konu konferansa katılımıyla ilgili tüm masrafları karşılamayabilir. Söz konusu destek başvuru sahibinin seyahat, konaklama ve yemek masraflarına yönelik bir katkı niteliğindedir.

Bir ITC Konferans Desteğinin hesaplanmasında aşağıdaki kriterler dikkate alınmaktadır:

 • Her bir başvuru sahibine toplamda en fazla 2.500 Euro miktarında bir destek sağlanabilmektedir.
 • Toplam destek miktarı içerisinde yemek ve konaklama masrafları için günlük en fazla 160 Euro’ya kadar destek ayrılabilmektedir.
 • Konferans katılımı ücretli ise bu ücretlerin karşılanabilmesi için toplam desteğin en fazla 500 Euro’luk bir kısmı katılım ücretine ayrılabilmektedir.

Bunlarla birlikte, eğer yeme ve konaklama masrafları konferans tarafından karşılanıyor ise söz konusu gündelik masrafı kadarlık kısım toplam destekten düşülmektedir. Konferans katılım ücretine dair evraklar başvuru sahibi tarafından başvurunun gerçekleştirildiği Aksiyona sunulmalıdır.

ITC Konferans Desteği Ödeme İşleminin Onaylanması:  

Konferansa katılım sonrası 1 ile 15 gün içerisinde başvuru sahibine konferans katılımıyla ilgili “Bilimsel Rapor” yazıp sisteme yüklemesi gerektiğine dair uyarı mesajı gelmektedir. Bilimsel Raporun toplantının son gününden itibaren 30 gün içerisinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Raporun yüklenmemesi veya geç yüklenmesi durumunda katılım desteği iptal edilecektir.

Bilimsel Rapor taslağı başvuru sistemindeki destek dokümanları (supporting documents) kısmından ve ayrıca http://www.cost.eu/ITC_conference_grant_report_templateadresinden indirilebilmektedir. Başvuru sahibinin raporu doldurduktan sonra pdf formatında kaydedip sisteme yüklemesi gerekmektedir.

COST ITC Konferans Desteği Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

ITC Konferans Desteği Başvuru süreci bilgi notu için tıklayınız.

COST KISA SÜRELİ BİLİMSEL ZİYARET DESTEĞİ (SHORT TERM SCIENTIFIC MISSIONS – STSM)

Kısa Süreli Bilimsel Ziyaret (STSM) desteği araştıramcı mobilizasyonuna yönelik, kurumsal ziyaretleri temel alan bireysel desteklerdir. Temel amacı bireyler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmaktır.

Kimler Başvurabilir?   

 • Resmi bir araştırma programında doktora öğrencisi veya doktora-sonrası öğrenci olarak kayıtlı araştırmacılar,
 •  Gerçekleştirilmesi planlanan araştırmayla ilgili bir tüzel kişilik, kurum veya kuruluşta çalışmakta olan araştırmacılar.

Başvuru sahibinin eğitim gördüğü/çalıştığı kurum/kuruluş/tüzel kişilik “Gönderen Kuruluş” (Home Institution), başvuruya konu araştırmanın gerçekleştirileceği kurum/kuruluş/tüzel kilişik ise “Kabul Eden Kuruluş” (Host Institution) olarak kabul edilmektedir.  Başvurular COST Elektronik sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. (https://e-services.cost.eu/stsm)

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçimi

Alınan her Kısa Süreli Bilimsel Ziyaret (STSM) başvurusunun değerlendirmesi başvurunun gerçekleştirildiği Aksiyonun Yönetim Komitesi tarafından gerçekleştirilir. Aksiyon Başkanı veya Aksiyon Başkan Yardımcısı veya Aksiyon yönetimi tarafından konuyla ilgili görevlendirilen koordinatör/komite Aksiyon Yönetim Komitesi adına söz konusu değerlendirme işlemini gerçekleştirebilir. Konferans Başvurularının değerlendirmelerine yönelik kritler her bir Aksiyonun kendi Yönetim Komitesi tarafından belirlenmektedir.

Gerçekleştirilen başvurunun değerlendirilmesi ve seçiminde başvuruya konu bilimsel ziyaretin başvurunun gerçekleştirildiği Aksiyonun konusuyla bilimsel açıdan uyumluluğu ve Aksiyonun bilimsel hedeflerine ulaşmasında ne gibi katkılar sağlayabileceği baz alınmaktadır. Bununla birlikte, başvuruların değerlendirmesnde coğrafi kapsayıcılık, cinsiyet eşitliği, genç araştırmacıların desteklenmesi gibi COST kuruluşunun özel önem gösterdiği göstergeler ayrıca dikkate alınmaktadır.

STSM Kriterleri

Bir Kısa Süreli Bilimsel Ziyaret;

 • En az 5 gün olmalıdır,
 • En fazla 90 gün olmalıdır,
 • Tamamen COST’un tek bir Grant Period’unun (COST’a dönemsel olarak ABÇP’den aktarılan bütçe dönemi) içerisinde kalacak şekilde planlanmalıdır.
 • Bir Aksiyonun sona ermesinden önce bitecek şekilde planlanmalıdır.

 

Kariyerinin Başındaki Araştırmacılar’ın (Early Career Investigoator-ECI)[1] kısa süreli bilimsel ziyaret desteğinden daha etkin yararlanabilmeleri için söz konusu Kariyerinin Başındaki Araştırmacılar (ECI) en  fazla 180 güne kadar Kısa Süreli Bilimsel Ziyaret talebinde bulunabilirler.

Başvuru sahipleri kişisel güvenlik, sağlık, vergi, sosyal güvenlik ve konaklama koşullarıyla ilgili konulardaki düzenlemeleri kendileri yapmakla yükümlüdür.

 

STSM Finansal Desteği

Kısa Süreli Bilimsel Ziyaret desteği miktarının belirlenmesinde başvuru sahibinin bütçe talebi ve gerçekleştirilen değerlendirme göz önünde bulundurulmaktadır. STSM desteği başvuru sahibinin başvuruya konu araştırma ziyaretiyle ilgili tüm masrafları karşılamayabilir. Söz konusu destek başvuru sahibinin seyahat, konaklama ve yemek masraflarına yönelik bir katkı niteliğindedir.

Bir STSM desteğinin hesaplanmasında aşağıdaki kriterler dikkate alınmaktadır:

 • Her bir başvuru sahibine toplamda en fazla 2.500 Euro miktarında bir destek sağlanabilmektedir.
 • Toplam destek miktarı içerisinde yemek ve konaklama masrafları için günlük en fazla 160 Euro’ya kadar destek ayrılabilmektedir.

Kariyerinin Başındaki Araştırmacılar (ECI) için destekl miktarları şu şekildedir:

 • 91 ile 180 gün arasındaki Kısa Süreli Bilimsel Ziyaretler için en fazla 3.500 Euro miktarında bir toplam destek sağlanabilir.
 • Toplam destek miktarı içerisinde yemek ve konaklama masrafları için günlük en fazla 160 Euro’ya kadar destek ayrılabilmektedir.

 

Aksiyon yönetimleri Kısa Süreli Bilimsel Ziyaretin gerçekleştirileceği ülkeye göre değişen oranlarda konaklama ve yemek gündeliklerini belireyebilirler.

COST Kapsama Hedef Ülkelerindeki (Inclusiveness Target Countries-ITC)[2] araştırmacıların katılımının artırılmasına yönelik ek yükümler bulunmaktadır. ITC ülkelerinden gelen araştırmacılar Kısa Süreli Bilimsel Ziyaretlerinin ilk gününü tamamladıklarında toplam STSM desteklerinin %50’sini talep edebileceklerdir. Bu koşulun gerçekleşebilmesi için ilk günün sonunda ziyaret edilen kurum temsilcisinin Aksiyon Yönetimine başvuru sahibinin ilk gününü başarıyla tamamladığını belirtir nitelikte bir e-posta göndermesi yeterlidir. Geri kalan %50’lik kısım STSM sonrası sunulacak olan bilimsel rapordan sonra ödenebilecektir.

STSM Ödemesinin Onaylanması

STSM desteğini alan araştırmacının ziyaretin sona erdiği günden itibaren 30 gün içerisinde Aksiyon yönetimine ziyaret ile ilgili bilimsel raprounu sunması gerekmektedir. Ödemenin gerçekleştirilebilmesi için sunulan raporun Aksiyon Yönetimi tarafından onaylanması gerkemektedir.

 

COST STSM Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

 

[1] Doktora mezuniyeti üzerinden 8 yıl geçmemiş olan araştırmacılardır.

[2] COST Kapsama Hedef Ülkeleri (Inclusiveness Target Countries-ITC): Bosna Hersek, Bulgristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, GKRY, Hırvatistan, Karadağ, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Sırbistan, Türkiye.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.