ÖSYM üniversite tercihleri ve yerleştirme işlemleri için bilinmesi gerekenleri yayınladı

ÖSYM internet sitesinde, 7 Ağustos’ta başlayacak tercihler öncesinde, adaylara yardımcı olacak “tercih ve yerleştirme işlemleri sıkça sorulan sorulan sorular” başlığı altında bilinmesi gerekenler yayınlandı.

1) Tercihler ne zaman yapılacak?

Tercihler, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

2) 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu nasıl edinebilirim?

Adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı
yapılmaz.

3) Kılavuz nasıl hazırlandı?

Kılavuz, Yükseköğretim Kurulu kararları ve Üniversitelerin talepleri doğrultusunda hazırlandı.
Kılavuzun yayımlanması ve uygulanması, Yükseköğretim Genel Kurulunun 31.05.2018 tarihli
kararı ile kabul edildi.

4) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları nelerdir?

Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve giriş koşulları Tablo 3 ve Tablo 4’te
verilmiştir. Tablo 3’te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4’te ise dört veya daha fazla yıllık
lisans programları gösterilmiştir.

5) Tercihlerimi sisteme nasıl kaydedeceğim?

T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifreniz ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
internet adresinden bireysel olarak tercihinizi sisteme kaydedebilirsiniz. Sadece elektronik
ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

6) Tercihlerimi sisteme kaydettim, değiştirebilir miyim?

Tercih bildirim işleminizi tamamlayıp kaydettikten sonra “Tercih Süresi” içerisinde
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih süresi
bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilir. Tercihlerinde değişiklik yapmak
isteyen adaylar bu işlemi aynı elektronik ortamda yapacaklardır.

7) Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılabilir mi?

Hayır, yapılamaz.

8) Tercihlerimi postayla gönderebilir miyim?

Hayır. Sadece ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak tercihinizi
sisteme kaydedilerek yapılan tercihler geçerlidir. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz.

9) TYT puanım 150’nin altında. Tercih yapabilir miyim?

Hayır. TYT puanı 150’nin altında olanlar tercih yapamaz.,

10) TYT puanım 150’nin üstünde ama AYT puanlarım 180’nin altında, hangi programları tercih
edebilirim?

Tablo-3’te yer alan ön lisans programlarını tercih edebilirsiniz. Ayrıca, Tablo-5’te yer alan özel
yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programları için ilgili yükseköğretim kurumuna
başvurabilirsiniz.

11) AYT puanlarım 180’nin üzerinde, hangi programları tercih edebilirim?

Tablo-3’te yer alan ön lisans programlarını ve Tablo-4’te yer alan lisans programlarını tercih
edebilirsiniz. Ayrıca, Tablo-5’te yer alan özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programları
için ilgili yükseköğretim kurumuna başvurabilirsiniz.

12) TYT puanım 150’nin altında, özel yetenek sınavlarına başvurabilir miyim?

Hayır. Özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvurabilmek için 2018-TYT puanınızın en
az 150 olması gerekmektedir.

13) Tercihlerimi istediğim sırada yapabilir miyim?

Evet. İstek sıranıza göre tercih yapabilirsiniz. Bu sıralama tamamen sizin seçiminize bağlıdır.

14) Kaç tercih yapabilirim?

En fazla 24 tercih yapabilirsiniz.

15) Tercih alanlarının tamamını doldurmak zorunlu mu?

Hayır. Tercih alanlarının tamamını doldurmak zorunda değilsiniz.

16) Merkezi yerleştirme için tercih yaptım ama özel yetenek sınavlarına da katılabilir miyim?

Evet. Merkezi yerleştirme için tercih yapanlar, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için
ayrıca ilgili Üniversitelere de başvuru yapabilirler.

17) Programların yanındaki koşul numaraları ne anlama geliyor, dikkate almalı mıyım?

Öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim programlarını belirlerken bu programlar hakkında
bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Bu nedenle, programların yanında yer alan koşulları
numaralarına göre “Tablo 3 ve Tablo 4’te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve
Açıklamaları” kısmından mutlaka inceleyiniz. Koşullarını karşılamadığınız programlara
tercihlerinizde yer vermeyiniz.

18) Ön lisans programlarını tercih edebilmek için kaç puan almam gerekir?

TYT puanınızın en az 150 olması gerekir.

19) Hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programlarına başvurabilmek için en düşük
başarı sırası nedir?

Bu programları tercih edebilmek için gereken en düşük başarı sırasına ilişkin ayrıntılı bilgi,
programların koşullarında belirtilmektedir. Koşulları dikkatlice inceleyiniz.

20) Bu yıl bir programa yerleşirsem seneye puanım kesilir mi?

Evet. 2018-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek
Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların,
2019-YKS’ye girdikleri takdirde, ortaöğretim başarı puanlarının (OBP) çarpılacağı
katsayı/katsayılar yarıya düşürülür.

21) Meslek lisesi mezunuyum. Hangi programlara ek puanla yerleşebilirim?

Meslek lisesi mezunlarının ek puanlarıyla yerleştirileceği yükseköğretim programları Tablo-6’da
verilmiştir. Tablo-6’yı dikkatlice inceleyiniz.

22) Bir programa yerleşirsem ek yerleştirmeden yararlanabilir miyim?

Hayır. Merkezi yerleştirme ile bir programa yerleşenlere ek yerleştirmede tercih hakkı verilmez.

23) Özel yetenek sınavıyla kayıt hakkı kazandım, ek yerleştirmeden yararlanabilir miyim?

Evet. Özel yetenek sınavıyla kayıt hakkı kazananlar ek yerleştirmede tercih yapabilir.

24) Özel yetenek sınavlarıyla ÖSYM’nin ilgisi var mı?

Hayır. Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri,
yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular
doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme
işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.

25) Özel yetenek sınavıyla girilen programlar hangileridir?

Özel yetenek sınavı gerektiren programları, Kılavuzda Tablo-5’te bulabilirsiniz.

26) Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına yerleştim. Özel yetenek sınavlarına da
başvurabilir miyim?

Evet. Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına yerleşenler de isterlerse özel yetenek
sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.

27) Engelliyim. TYT puanım 150’nin altında. Özel yetenek sınavlarına başvurabilir miyim?

Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile
“yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT
sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
bozukluklar)) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Kılavuzda Özel Yetenek Gerektiren
Yükseköğretim Programlarına Öğrenci Alımı Nasıl Olacaktır? bölümünü inceleyiniz.

28) İşitme engelliyim. TYT puanım 150’nin altında. Merkezi yerleştirmede tercih yapabilir
miyim?

TYT puanınız 120’nin üzerinde ise sadece Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu
programlarını tercih edebilirsiniz. Programların koşullarını dikkatlice inceleyerek tercih yapınız.

29) Merkezî yerleştirme ile yerleştim. Puanımın yeterli olduğu başka bir programa kayıt
yaptırabilir miyim?

Hayır. Merkezî yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı değiştirmesi
veya daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.

30) Merkezi yerleştirmede birden fazla yükseköğretim programına yerleştirme mümkün müdür?
Hayır. Merkezi yerleştirmede bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa
yerleşebilir. Bu program, adayın yerleştirme puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir.

31) Okul birincisiyim ayrı kontenjan var mı?

Evet. Kılavuzda okul birincisi kontenjanları da yer almaktadır.

32) Okul birincileri kontenjanlara nasıl yerleştirilir?

Okul birincileri, genel kontenjan ve okul birincileri kontenjanı göz önünde tutularak merkezî
yerleştirme ile yerleştirme puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilir.

33) Genel lise mezunuyum. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları (M.T.O.K) kontenjanlarını
tercih edebilir miyim?

Evet tercih edebilirsiniz ancak, M.T.O.K. kontenjanlarına mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarının ilgili alan/dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilir. Bu
kontenjanların boş kalması durumunda diğer ortaöğretim kurumlarının diğer alan/dallarından
mezun olan adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirilir.

34) TÜBİTAK derecem var. Ek puan alabilir miyim?

Evet, kılavuzda belirtilen alanlarda TÜBİTAK dereceniz varsa ek puanlarınızla sadece ilgili
programlara yerleştirmeniz yapılır.

35) Yerleştirme sonuçları nasıl duyurulacaktır?
Yerleştirme sonuçları internet aracılığıyla (https://sonuc.osym.gov.tr) adaylara duyurulacaktır.

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.