Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu Eylül ayında Üsküp’te yapılacak

Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Derneği (UKDA) ile Vizyon Üniversitesinin (Makedonya) 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Üsküp Hotel Arka’da ortaklaşa düzenleyeceği 1. Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu

Devam

Türkiye’de eğitimin hal-i pür melali

Avrupa Birliği’nin istatistik kurumu Eurostat’ın dün yayımlanan “çalışmayan, eğitim ve öğrenim görmeyen gençler (NEET)” araştırmasında, AB üyesi ülkelerin yanı sıra Türkiye, Karadağ, Makedonya, Norveç, İzlanda ve İsviçre’de 18-24 yaş arası gençlerin 2017 yılında istihdam ya da eğitime katılım oranları incelendi.

Devam