Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 öğretim üyesi alacak

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Belirtilen
şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvuruda bulunmayan adayların başvuruları ile posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
1- PROFESÖR KADROLARI İÇİN
Profesör kadroları daimi statüde olup adayların; http://www.sbu.edu.tr/ adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formu dilekçesini doldurarak ekinde; özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı
fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, doçentlik yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.
2- DOÇENT KADROLARI İÇİN
Doçent kadroları daimi statüde olup adayların; http://www.sbu.edu.tr/ adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formu dilekçesini doldurarak ekinde; özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı
fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, doçentlik yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
3- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların; http://www.sbu.edu.tr/ adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formu dilekçesini doldurarak ekinde; özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, nüfus
cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet CD kaydı ile
SUAM kadroları için Rektörlüğümüze diğer kadrolar için ise ilgili Birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

NOT: – Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi ile askerlik durum belgelerini müracaat belgelerine
ekleyeceklerdir.

SON BAŞVURU TARİHİ
– Tüm kadrolar için son başvuru tarihi : 30.07.2018

İlan metni için tıklayınız

Başvuru Formu için tıklayınız

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.