Risk Altındaki Akademisyenleri Koruma ve Kurtarma Fonları/Bursları

Dünyadaki akademisyenlerin yaşamlarını, seslerini ve fikirlerini korumak için kurulmuş birçok konsey bulunmaktadır. Bu konseyler risk altındaki akademisyenler için ya iş imkânı sunacağını taahhüt eden üniversitelerde iş bulmaları için yardımcı olmaktadır ya da dünya çapındaki akademik kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalarına devam etmeleri için onları burs ile desteklemektedir. Bu kurumlar genellikle doldurmanız gereken başvuru formunun yanında bazı ek belgeler istemektedir. Bu belgeler, başvurduğunuz kuruma göre bazı değişiklikler gösterebilir. Bu yüzden kurumun web sayfası ve başvuru koşulları mutlaka incelenmelidir. 

International Education’s Scholar Rescue Fund (IIE-SRF)

http://www.scholarrescuefund.org/

Seçkin profesör, araştırmacı ve kamu entelektüellerinin partner akademik ve araştırma kurumlarında ziyaretçi araştırmacı pozisyonunda çalışmalarını sağlar. Bu süre içerisinde iki yıl boyunca $25 000’ a kadar burs ile destekler. Burs için uygun görülen adaylara bursu bir yıl boyunca istediği zaman kullanma kolaylığı sağlar.

IIE-SFR’nin istediği belgeler:

  • Neden risk altında olduğunuzu (yani bilimsel çalışmalarınızı ve akademik hayatınızın devamını engelleyen faktörler) anlatmanızı isteyen bir mektup,
  • Akademik geçmişinizi ve çalışmalarınızı anlattığınız bir mektup,
  • Neden bu bursa ihtiyacınız olduğundan ve risklerden bahseden sizin adınıza yazılmış referans mektupları,
  • Özgeçmiş ve bazı önemli akademik çalışmalarınızın örnekleri,
  • Diploma örnekleri
Scholars at Risk (SAR)

http://scholarsatrisk.nyu.edu/

SAR yardıma/danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyan akademisyen, öğrenci ve insan hakları savunucularına destek bulmalarını sağlayan uluslararası bir kurumlar ağıdır. SAR burs sağlamamaktadır. Danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri sunarak, özellikle ciddi tehditlere maruz kalan araştırmacıları korur. Organizasyona destek sağlayan kurumlarda geçici araştırma ve öğretim pozisyonlarda iş bulmalarını sağlamaktadır.

Özellikle barışçıl ifade ve çalışmaları sonucunda hapis, kovuşturma, seyahat kısıtlamaları ve diğer tehditler ile karşı karşıya kalan akademisyenlere ve öğrencilere destek vermektedir.

SAR, akademik kariyerlerini sürdürmek için kısa süreli sığınmacı pozisyonları konusunda da tehdit altındaki akademisyenlere yardımcı olabilir. Doktora dereceleri ve önemli akademik deneyimleri olan tehdit altındaki araştırmacılar için geçici araştırma temelli ve öğretim pozisyonları bulmakta en başarılı kurumdur. Bununla birlikte, doktorası olmayan ancak uzmanlıklarıyla ilgili ileri düzeydeki akademik bilgileri olan kişiler de dâhil olmak üzere çok çeşitli bilim insanına yardımcı olmaktadır.

Yardım talepleri arttıkça, SAR yerleştirme yardımı genellikle şiddet, işkence, haksız hapis veya kovuşturma tehditleri de dâhil olmak üzere en acil ve ciddi tehditlerle karşı karşıya kalan araştırmacılara öncelik tanır. Türkiye’den yapılan başvuruların artması ve risk faktörleri dolayısı ile öncelikli inceleme yapılmaktadır.  Diğer risk altındaki akademisyenler için SAR, iş ilanlarının paylaşılması, özgeçmiş incelemesi ve tavsiyeleri, başvuru mektupları ve akademik iş arama ile ilgili diğer destekleri kapsayan kariyer desteği yardımı sağlamaktadır.

Council for At-Risk Academics (CARA)

http://www.cara.ngo/

Akademik mültecileri akademik kariyerlerini yeniden inşa etmek için destekleyen İngiltere merkezli bir kuruluştur. Akademik kariyerlerine öğrenerek devam etme umutları ve yeni bilgilerini başkalarına yardım etmek için kullanma hayalleri bazıları için zulüm, şiddet ve çatışma nedeniyle kâbusa dönüşür. Her yıl, gözaltında tutulan, yaralanan veya ölüm tehlikesiyle yüz yüze kalan yüzlerce çaresiz akademisyenin acil yardım talepleri vardır.

Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve benzer diğer kurumlarla ortaklaşa çalışan CARA akademisyenlerin işlerini emniyetle sürdürebilecekleri bir yere ulaşmak için onlara ve ailelerine pratik ve mali yardım sunmaktadır. Üniversiteler ve diğer kurumlar, zulüm, şiddet veya çatışmanın sonucu olarak evlerinden kaçmak zorunda kalan akademisyenler için, mümkün olduğunca talep ettikleri ücretlerden feragat ederek yardımcı olmaktadırlar.  Üniversite topluluklarının bireysel üyeleri ve CARA çalışanları, akademisyenlere aileleri ile birlikte yeni ve geçici evlerine yerleşmeleri için yardım ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Le Programme d’aide à l’Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil (PAUSE)

http://www.college-de-france.fr/site/programme-pause/

Fransa’daki yüksek öğrenim ve/veya kamu araştırma kurumlarına acil durumlarla karşılaşan yabancı bilim insanlarına desteklerini kolaylaştırmak için bağış yapar.  Bu program için başvuru çağrısının yapılması beklenmelidir.  Risk altında ve araştırmacı statüsünde olmalıdır. Mevcut ikametgah yerinden çıkmaya zorlanmakta ya da halihazırda son üç yıl içinde ülkesini terk etmiş bulunması gerekmektedir. İnternet sitesinde başvuru bölümünde üç başlık bulunmaktadır: Birincisi bünyesinde zor durumda kalan araştırmacı çalıştırmak isteyen kurumların giriş yaptıkları, ikincisi zor durumda olan araştırmacıların giriş yaptıkları, üçüncü bölümde ise kurum arayan araştırmacıların özelliklerinin verildiği bir tabloya ulaşılmaktadır.

3 farklı kategoride destek sağlamaktadır:

  • Kategori 1 (doktora öğrencisi, araştırma görevlisi), 20.000 € ‘ya kadar;
  • Kategori 2 (doktora sonrası araştırmacı, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi), 40.000 € ‘ya kadar;
  • Kategori 3 (üniversite profesörü, araştırma direktörü), 60.000 € ‘ya kadar.

Araştırmacının işin başlamasının yazılı onayı alındıktan sonra burs ev sahibi kuruluşa ödenmektedir. Ziyaretçi araştırmacı en az 6 ay çalışmalıdır. Burs en az bir yıl verilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi için aşağıdaki belgelerin hazırlanması gereklidir:

– Ev sahibi kurumundan alınan belge ve sözleşme mektubu

– Kurumun savunma ve güvenlik görevlisinin resmi onayı

– Geçici bütçe (ekli şablona bakınız)

– Başvuru sahibini destekleyen kuruluşun banka bilgileri

– Pasaportun ilk iki sayfasının kopyası

– Yararlanıcının acil durumlarına dair kanıt

– Başvuranın ayrıntılı özgeçmişi

– Başvurandan amaç mektubu beyanı

– Yayınların listesi

– Başvuranın öğretim üyesi-araştırmacı veya araştırmacı olarak durumunu teyit eden belge (Doktora öğrencisi, doktora sonrası araştırmacı, kıdemli araştırmacı)

– Başvuru sahibinin takip etmek istediği bilimsel projenin özeti

– Başvuranın koşullarına bağlı olarak, Fransa’daki adayın idari durumunu teyit eden diğer herhangi bir belge (vize, oturma izni, iltica talebi için makbuz, mülteci statüsü, ikincil koruma, vb.).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.