Öğretim elemanı norm kadro yönetmeliğine dava

Eğitim-Bir Sen öğretim elemanı norm kadro yönetmeliğinin iptaline ilişkin dava açtı. Konuyla ilgili yapılan basın açıklaması şu şekilde: “2 Kasım 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’in bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtık.

Eğitim-Bir-Sen olarak, yönetmeliğin mevcut akademik personel yönünden belirsizlikler içerdiğini tespit etmiştik. Norm kadro fazlası ve norm dışı akademisyenlerin hangi kriterlere göre belirleneceği ve norm kadro fazlası sayılan akademisyenlerin ne olacağı yönetmelikte belirtilmemiştir. Bu durum, üniversiteler tarafından birbirinden farklı ve objektif olmayan yöntemlerle akademisyenlerin norm kadro fazlası ilan edilmelerine kapı aralayarak mağduriyetlerine yol açacak bir belirsizliktir. Norm kadro fazlası sayılacak akademisyenler, bu belirsizlik karşısında ya kadrolarının bulunduğu üniversitelerden başka üniversitelere gitmeye zorlanacak ya da akademik yükselmelerinin önü kesilerek akademik unvan almalarına rağmen kadro haklarından mahrum kalacaklar.

Yine norm kadro sayısının mevcut ihtiyaç durumuna göre belirlenmesi karşısında norm kadro düzenlemesi akademik yükselmelerdeki bekleme süresini uzatacak, akademisyenleri araştırma ve akademik üretim imkânlarının sınırlı olduğu ya da hiç olmadığı norm açığı bulunan üniversitelere gitmek zorunda bırakacaktır.

Her iki durum da içerdiği belirsizlikler nedeniyle keyfî tasarruflara açıktır. Bu durumun akademik personelin mağduriyetinin yanı sıra bilimsel bilgi üretimine, akademik gelişmeye olumsuz yansıyacağı görülmelidir.

Bu belirsizliğin giderilmesi ve akademisyenlerin kazanılmış haklarının korunması noktasında YÖK ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerden kısa vadede bir sonuç elde edilemeyeceği görüldüğünden ve bu telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağında hareketle, yönetmeliğin norm kadroların belirlenmesi ve kullanılmasına ilişkin hükümlerine karşı Danıştay’da iptal davası açtık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.