Macaristan’dan Türkiye’ye 150 kişilik eğitim bursu

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,2019-2020 akademik yılı için Macaristan’da eğitim görmek üzere150 kişilik kontenjan verilmiştir.

 

*2019-2020 akademik yılı için Macaristan Hükümetince Hükümetimiz emrine tahsis edilen burslar için adayların iki ülkenin başvuru sistemine de çevrimiçi olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Her iki ülkeye de başvurularını tam ve doğru bir şekilde yapmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Türkiye Başvuru Sistemi: http://basvurular.meb.gov.tr/bsv2_4/disiliskiler_yabbursbsv/default.aspx 

Macaristan Başvuru Sistemi : https://apply.stipendiumhungaricum.hu

* Mülakat yeri ve adayların hangi gün ve saat aralığında mülakata girecekleri son başvuru tarihinden sonra www.abdigm.meb.gov.tr  adresinden ilan edilecektir.

* Duyurular tebliğ niteliğinde sayılmaktadır. Adayların mağduriyet yaşamamaları için sayfamızı takip etmeleri ve geçerli e-posta adreslerini sıklıkla kontrol etmeleri gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR:

 1. Burs 50 lisans, 50 yüksek lisans, 30 doktora ve 20 kısa dönem olmak üzere toplam 150 kişilik kontenjandan oluşmaktadır.
 2. Burslar konaklama desteği, eğitim ücretinden muafiyet, sağlık sigortası ve aylık burs ödemesini (lisans, yüksek lisans ve kısa dönem çalışmalar için 40.460 HUF, doktora için ilk 2 yıl 140.000 HUF, sonraki 2 yıl 180.000 HUF) içermektedir.
 3. Adaylar diploma ve transkriptlerini başvuru kılavuzunda belirtilen esasları dikkate alarak düzenlemeli ve başvuru sistemine yüklemelidirler. Adayların okullarından aldıkları onaylı İngilizce belgeleri kabul edilecektir.
 4. Macaristan’da bulunan üniversitelerden hangilerinin denkliği olup olmadığı konusundaki sorumluluk adayların kendisine aittir.
 5. Adayların http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme/sending-partners-and-available-study-programmes.html sitesinde yer alan bilgiler ve  http://studyinhungary.hu/static/upload/stipendium-hungaricum/annex-1-eligible-study-programmes-19-20.xlsx tablosunda ülkemize ayrılan bölümleri göz önüne alarak tercih yapmaları gerekmektedir.
 6. Lisans adayları, Macar dilinde eğitim veren bir bölüm seçerler ise bir yıllık Macar dili hazırlık kursuna katılabileceklerdir. Adayların, İngilizce dilinde eğitim görebilmeleri için iyi düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir.
 7. Adayların seçtikleri bölüm için ilgili dil yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir. Adaylar istenilen dil yeterliliğine ilişkin bilgileri http://studyinhungary.hu/static/upload/stipendium-hungaricum/call-for-applications-2019-2020.pdf adresinden edinebilirler.
 8. Burs başvurusunda bulunacak adayların 31 Ağustos 2001 tarihinden önce doğmuş olmaları gerekmektedir.
 9. Lisansa başvuracak adayların ortaöğretim diplomalarının istenilen dilde çevirili ve onaylı olması gerekmektedir.
 10. Kısa dönem burs (1-5 ay) için adaylar tarım, doğa bilimleri ve sürdürülebilir kalkınma, teknoloji, mühendislik ve ekonomi, uluslararası ilişkiler, AB çalışmaları, Orta Avrupa alanlarında çalışma yapabileceklerdir.
 11. Pasaport fotokopisi çekilirken ya da başvuru sistemine yüklenirken pasaport numarası, ad-soyad, fotoğraf ve pasaport bitiş tarihini gösteren hususların anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir.
 12. Motivasyon mektubunuzda neden Macaristan’da okumayı tercih ettiğiniz, bu bursun size katacakları, hedefleriniz gibi bilgiler yer almalıdır.
 13. Adaylar http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme adresinden detaylı bilgi edinebilirler.
 14. OTM programına başvuracak adaylar lisans kategorisinde, “non-degree” programına başvuracak adaylar ise yüksek lisans kategorisinde değerlendirilecektir. Adayların bu hususu dikkate alarak başvurmaları gerekmektedir.

MÜLAKAT GÜNÜ KOMİSYONA TESLİM EDİLECEK BELGELER

1.Türkçe online başvuru formu,

2.Macaristan online başvuru formu,

3.En son alınan diplomanın onaylı örneği,

4.Not döküm belgesi (Transkript),

5.Pasaport fotokopisi (Pasaportu olmayanlar için T.C. Nüfus Kimliği Fotokopisi),

6.Dil sertifikası

 1. 15 Kasım 2018 tarihinden sonra alınmış AIDS ve Hepatit A, B, C ve başka bulaşıcı hastalığı olmadığına dair hususları gösteren imzalı Sağlık Raporu (Adaylar doldurmaları gereken sağlık formunahttp://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme/call-for-applications-2019-2020.htmladresinden ulaşabilir.)

8.Motivasyon Mektubu (İngilizce, Macarca veya istenilen dilde; en az 1 sayfa ve Times New Roman 12 punto formatında olmalıdır.)

9.”Statement of Application”  kabul beyanı,

10.Doktora programına başvuracak adaylar en az 2 sayfalık araştırma planı, yüksek lisans diploması, 2 adet imzalı tavsiye mektubunu belgelere ilave edeceklerdir. Doktora adaylarının başvurabilecekleri okul, alan ve araştırma konuları hakkında  http://www.doktori.hu ve http://www.doktori.hu/index.php?menuid=115&lang=EN  adreslerini incelemeleri gerekmektedir.

11.Sanat ve müzik alanlarına başvuran adaylar, başvurularına portföy ve audio portföylerini de eklemelidirler.

DİĞER HUSUSLAR:

*Adayların Macaristan başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları ve istenilen belgeleri kılavuzda ifade edilen esaslara göre düzenlenmeleri gerekmektedir.

* Söz konusu belgelerin bir asıl bir de kopya olacak şekilde 2 dosya şeklinde hazırlanması gerekmektedir.

*Başvuru kılavuzu için: http://studyinhungary.hu/static/upload/stipendium-hungaricum/call-for-applications-2019-2020.pdf 

*Başvurular online olarak yapılacak olup Milli Eğitim Bakanlığına herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.

Bilgi İçin:

Murat YILMAZER

Tel: 0312 413 18 29

e-posta:  myilmazer@meb.gov.tr

Bilgi İçin:

Yasemin AKTAŞ

Tel: 0312 413 18 91

e-posta: yaktas@meb.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.