En iyi tez bitmiş olan tezdir: Tez yazmanın incelikleri

Tez Yazarken İzlenmesi Gereken Adımlar

Tez, yüksek lisans eğitimini tamamlamak ya da doktor unvanı almak için yapmak zorunda olduğumuz final ödevidir. Bununla birlikte adayların büyük bir hevesle başladığı tez süreci daha sonra onlara çaresizlik hissettiren korkunç bir projeye dönüşebilir. Bir tezi planlama, araştırma ve yazma süreci o zamana kadar yapılan ödevlerin en karmaşığı ve uzun süreli olanıdır.

1. Adım: İyi bir tez önerisi yazın

Adı üstünde bu bir öneridir ama tezin kendisi kadar hatta daha önemlidir. Araştırma önerisi aslında tezin giriş, literatür taraması ve yöntem kısmının özetidir. Tez komitesi önünde savunulmuş ve geçer not almış bir öneri aslında başarılı bir tez savunmasının ön koşuludur. Önerinin amacı siz daha tez için araştırmaya başlamadan karşılaşabileceğiniz tüm sorunlara çözüm bulmak ve savunmadan geçemeyecek bir tezin yapılmasına engel olmaktır. Tez komite üyelerini araştırma probleminiz, araştırmanızın önemi, kullanacağınız yöntemlerin doğruluğu konusunda ikna etmek zorundasınız. Araştırma planınız oluştuğunda ve öneriniz kabul gördüğünde sadece uygulama aşaması için endişelenirsiniz. Araştırma öneriniz danışmanınız rehberliğinde oluşturulmalıdır. Öneride bulunması gereken bölümler: başlık, araştırma probleminiz, problemin önemi, araştırma sonuçlarının değeri ve veri toplama yöntemleridir.

Karmaşık ve sizi çıkmaza sürükleyecek bir problem ile ilgili çalışmak istemiyorsanız, araştırma konusunu dikkatli seçiniz. Tekrar hatırlatalım, en iyi tez bitmiş olandır. Bir bilim insanı olarak yapacağınız ilk çalışma olması açısından sizin en önemli çalışmanız olmayacaktır. Süreç olarak bir bilimsel çalışmanın tüm aşamalarının doğru bir biçimde yürütülmesi önemlidir. Merak ettiğiniz karmaşık problemleri doktor ünvanını aldıktan sonraki aşamada planlayın.

2. Adım: Araştırma sürecine geçin

Zamanınızı etkili bir biçimde kullanmak için bir zaman çizelgesi oluşturmalısınız. Yeterli araştırma yapmak ve kaynak okumak önemlidir ama bir noktada durmak gerekir. Araştırmak istediğiniz konudaki tüm kaynakları okumaya çalışmak, gereksiz ve alakasız birçok okuma yapmanız ile sonuçlanabilir. Problemin tanımlanması, araştırmanın kuramsal çerçevesinin oluşturulması ve önceki yapılan araştırmalar ve sonuçlarının değerlendirilmesi, sizin çalışmanızın da sınırları olduğunu anlamanız için yapılır. Zaman çizelgesinde veri toplama süreci, analiz süreci, sonuçların değerlendirilmesi süreci ve yazma süreci mutlaka planlanmalıdır.

3. Adım: Tezinizi üniversitenizin yazma kılavuzunu dikkate alarak düzenleyin

Şimdi, tez yazma sürecinin son aşaması olan nihai ürünü oluşturma aşamasına kadar olan kısımları başarı ile bitiren bir öğrencinin bu aşamada zorlanması hiç şaşırtıcı değildir. Bu noktaya gelmiş bir araştırma mutlaka bitirilmelidir. Zaten bir taslağınız var. Daha önce hazırladığınız tez öneriniz başlangıç için çok değerli.

Bir tezde giriş, literatür taraması, metodoloji, bulgular, sonuçlar, tartışma, kaynaklar ve ekler bölümü bulunmalıdır. Her bir bölümü ayrı dosyalar halinde düzenli bir biçimde tutmanız işinizi kolaylaştırır.

Giriş: Bu bölüm araştırma probleminin arka planı, amacı, ilgili terimlerin açıklanması ve nihai sonuçla ilgili varsayımlarınızın yazıldığı bölümdür.

Literatür Taraması: Araştırmanız ile ilgili daha önce yapmış olduğunuz taramayı genişleterek sunduğunuz bölüm.

Metod/Yöntem: Araştırmanızda kullandığınız yönteme göre alt başlıklar değişir. Temel olarak araştırma soruları/hipotezler, katılımcı bilgileri, veri toplama yöntemleri ve veri analiz sürecinin anlatıldığı bölümdür.

Bulgular: Araştırma soruları çercevesinde analiz sonuçlarının verildiği bölümdür. Bu bölümde veriler kesinlikle yorumlanmaz.

Sonuç: Çalışma özetlenir, sonuçları kısaca raporlaştırılır.

Tartışma: Bulguların literatür taramasında kullanılan kaynaklar ve çıkan sonuçlara göre yeni kaynaklar kullanılarak tartışıldığı bölümdür. Tezin en önemli kısmıdır. Bulguların önemi ve bilimsel katkısı belirtilir. Bu kısımda ayrıca gelecekte yapılacak araştırmalar için öneriler yazılır.

Kaynakça: Çalışma alanınız için önerilen referans gösterme stilini kullanın ve kullandığınız tüm kaynakları eklediğinizden emin olun.

Ekler: Araştırma izinleri, kullanılan formlar, ölçekler vs. gibi dokümanların bulunduğu bölümdür.

Tez

4. Adım: Gözden geçirme, düzenleme ve düzeltme aşamasına geçin

Düzenleme aşamasına geçmeden önce tezinizden birkaç gün de olsa uzaklaşın. Yazarken farketmediğiniz birçok yanlışı görmeniz kolaylaşır. Düzenleme içeriğe, düzeltme şekle ve teknik yazım kurallarına odaklanır. İlk önce içeriğe odaklanıp tüm gereksiz yazım ve ayrıntılardan kurtulabilirsiniz. Mantıksal tutarlılık, paragrafların düzenlenmesi, bilgi boşlukları vs. gözden geçirilmelidir. Önemli olan burada içeriğin niteliğidir.

Son olarak, birkaç okuma yapın, gerekirse bir editörden yardım alın. Siz tezinizi sürekli okuduğunuz için yanlışları ve tutarsızlıkları görmeniz zor olacaktır. Bu konuda profesyonel bir destek çok önemlidir. Bu, yaşadığınız tüm bu çaba ve stresden sonra sizi utançtan kurtaracak akıllı bir yatırımdır.

5. Adım: Geri bildirim alın

Tezi komiteye sunmadan önce, dönüt almak gerekir. Bu disiplinde bilgi sahibi olan bir arkadaş veya meslektaşla başlayın. İyileştirmek için görüş ve önerilerini sorun. Ardından tez danışmanınızla tartışın. Tez danışmanı aynı zamanda diğer komite üyeleri ile iletişim içindedir. Sunum için hazırlanmadan önce tez içindeki zayıf noktaları, soru gelebilecek ayrıntıları ve süreci nasıl yöneteceğinize dair size taktikler verecektir.

Tez yazma süreci her ne kadar zorlu olsa da bu süreci başarı ile tamamlayan birçok aday her sene mezun olmaktadır. Sizin de olmamanız için hiçbir sebep yok.

academilist.com

Daha Fazlası için…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.