Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk’ün Türk tarihindeki müstesna yerini anlatan çok sayıda eser kaleme alınmıştır. Alman sosyolog Max Weber’in karizmatik otorite tipinin emsalsiz bir örneği. Onun mücadele ile geçen hayatına şahitlik edenler başta olmak üzere, birçok insan onun için önemli sözler söylediler, şiirler yazdılar. Tarihe not düşülmesi gereken bu çok önemli sözlerden bazıları şöyle:

“Atatürk’ten bahsetmek, fanilerin diliyle bir mucizeler zincirini anlatmak demektir.” Ahmet Hamdi Tanpınar

“Başımızdaki büyük kurtarıcıyı, yalnız tarihimizde bir esaret faslına müsaade etmediği için sevsek, yalnız bu sevgi ömrümüzü doldurmağa yeter.” Yahya Kemal Beyatlı

“Devletimizin bânisi ve milletimizin fedakâr, sadık hâdimi, insanlık idealinin âşık ve mümtaz siması eşsiz kahraman Atatürk! Vatan sana minnettardır.” İsmet İnönü

“Eğer bir Krezüs olsaydım, şan ve şerefiniz için altundan heykeller döktürürdüm. Vatanımın her beldesini, her şahikasını bunlar ile bezerdim; eğer bir Homer olsaydım zafer ve inkılâbınız için büyük destanlar yazardım, beşeriyetin bütün nesillerine okuturdum.” Mehmet Emin Yurdakul

“Felek Türkleri dünya mihenkine vurduğu gün ırkının ne kıratta bir cevher olduğunu gösteren güneş saçlı, gök yüzlü, ışık yüzlü, resul gözlü, göğsü enli, Türk Güzelinin Ankara’da bir gün atlı heykeline baktım. Ve dedim: O tasviri târife ne hacet! Güneşi ekin bilir, çiftçi bilir, yolcu, işçi bilir, hasta sağlam her can bilir. Işığından mahrum körler bile sıcağını sezer. Şu tunç küheylan üzerinden âtiyi görecek odur. Fânilerin içinden bâki kalacak O’dur.” Ruşen Eşref Ünaydın

“Galatasaray’da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı-tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın Atam’ın silueti yere değmesin.” Metin Oktay

“Cüceleşmeyen dev!” Refik Halit Karay

“Gazi konuştuğu zaman güzel, söylediği zaman çok güzel, anlattığı zaman fevkalade güzeldi.” Midhat Cemal Kuntay

“Kader, kendisi idama mahkûm bir millete ne münasip bir şef bahşetmişti.” Yakup Kadri Karaosmanoğlu

“Mustafa Kemal, bizim nesle yazarken Namık Kemal’i, konuşurken Yahya Kemal’i hatıra getirirdi. Sohbetler ve meclisler adamı olduğu belliydi.” Falih Rıfkı Atay

“Ah bu çöküş devirleri! Mustafa Kemal yüz elli sırtlan kovdu memleketten. Tek kusuru ameliyatı yarıda bırakması. Süleyman Nazif kara günü sömürgeci devletlerin suratına tükürürken bu beyefendiler İngiliz zabitlerini sefahat sofraları hazırlıyorlardı. Yurdu kazurattan kurtaran adam Mustafa Kemal. Ama mikrobu öldüremedi.” Cemil Meriç

“Geçmişte Atatürk’ü eleştirmiş olmaktan dolayı şimdi utanıyorum. Her geçen gün gözümde küçüleceğine, tersine daha da büyüyor.” Aziz Nesin

“Atatürk’ün ölümü ile bu memlekette dökülen gözyaşlarını bir araya getirmek kabil olsaydı yıllarca akacak bir gözyaşı pınarı meydana gelirdi.” Ahmet Muhip Dıranas

“Vatanının, milletinin, insanlığın ıstırabını şahsî bir tecrübe ve talih gibi yaşadığı içindir ki Mustafa Kemal bir kahramandır. Bu tecrübeyi şahsî dehâsıyla bir kurtuluş kapısı yaptığı için de eşsizdir.” Ahmet Hamdi Tanpınar

“Atatürk bizim gibi bir insan değildi. O bambaşka, geniş namütenahi bir âlemdi ki, bir saati yüzyıllara bedel bir kudret taşıyordu.” Ragıp Şevki

“Atatürk, seni sevmek milli ibadettir, demiştim. Şimdi, seni anlatmak milli ibadettir, diyorum. Ve gücümün erdiğince onu gençlere anlatmaya çalışıyorum.” Celal Bayar

“Mustafa Kemal Paşa’nın asıl dehası, Samsun’a çıktığı günden itibaren, Türk milletinin istiklal iddiasında olduğunu sezişindedir.”  Yahya Kemal Beyatlı

“Mustafa Kemal’in öz babası Türk tarihi, anası da Türk milletidir.” Ahmet Hamdi Tanpınar

“Mustafa Kemal’in siyasi dehası, askeri dehasından üstündür.” İsmet İnönü

“Ne Fransız İhtilâli tek bir kişiye bağlanabilir ne Rus İhtilâli. Oysa Türk İnkılâbının nâzımı ve kahramanı M. Kemal’dir.” Celal Nuri İleri

“Orta boylu ama yakışıklı endamı, parlak sarı saçları, gür kaşları iki omzunun ortasında benzersiz bir güven ve dinamizmle dimdik taşıdığı vakur başı, insanı delip geçer hissi veren mavi bakışları, her kadını, her genç kızı, ilgisiz bırakmayacak harici nitelikleri idi. Manevi özellikleri de caba. Bunların başında dehası gelir.”   Haldun Taner

“Türk hitabetinin timsali Atatürk’tü! Onun nutukları, en karanlık günlerin ışığı olmuştur. (…) O, saatlerce konuşur, top gibi gürler, şelale gibi çağlar, şimşek gibi parlardı.” Taha Toros

“Yüzü bir kılıç kadar ince ve asil, bakışı bir kılıç kadar keskin ve yalın, sözleri bir kılıç gibi kati ve manalıdır.” Ahmet Muhip Dranas

“Ah Atatürk! Tarihin üzerinden bir şeref silindiri gibi geçen insan mâbut!” Sadi Tek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.