Araştırma: Çocuklara cinsel istismar tanıdıklardan geliyor

Yapılan bir araştırmaya göre, Bakırköy Çocuk İzleme Merkezi’ne son iki yılda getirilen 396 mağdur çocuktan 268’si tacize uğradı, istismarcının ise çocuğun tanıdığı biri olduğu saptandı.
Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre, Bakırköy Çocuk İzlem Merkezi(ÇİM) ve hastanelere cinsel istismar nedeniyle son iki yıl içinde getirilen çocuklara ilişkin yapılan araştırmada çarpıcı tespitler ortaya çıktı. Araştırmaya göre 396 çocuktan 268’sinin tacize uğradığı ve istismarın tanıdık birinden geldiği vurgulandı.

Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği’ne 2 yıl önce getirilen 396 çocuğun yaş ortalaması 12.9 olarak tespit edildi. Bu çocuklardan 268’sinin tacize uğradığı, 27’sinin gebe kaldığı, 70 çocuk için sosyal inceleme raporunun istendiği ve 18 çocuğa koruma tedbiri alındığı anlaşıldı. Mağdur çocukların 107’sinin çocuk ve ergen psikiyatri birimine yönlendirildiği öğrenilirken, ÇİM’lerin iş yükü nedeniyle mağdru çocukların büyük bir bölümünü çocuk-ergen psikiyatrisine yönlendirmediği tespit edildi.

Ayrıca Çocuk ve Ergen Psikiyatri Bölümü’ne (ÇEP) yönlendirilen istismar türünün penetran olduğuna dikkat çekildi. Mağdur 396 çocuktan 203’ünün ailesi ile görüşülürken, mağdur çocukların 164’ünün okula devam ettiği 148’sinin çekirdek ailede yaşadığı ortaya konuldu. İstismar olayından sonra çocukların 9’unda kendine zarar verme davranışı, 11’inde intihar girişimi, 14’ünde evden kaçma davranışı, 2’sinde alkol ve 5’inde madde kullanım tespit edildi.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı’ndan 5 uzman’ın kliniğe başvuran 41 ensest mağduruna yönelik yaptığı çalışmada da 35’i kız 41 çocuğun, yüzde 56.1’inde basit cinsel istismar saptandı. Ensest mağduru çocukların ailelerinin yüzde 65.9‘unun alt sosyo ekonomik grupta olduğu, çocukların durumunun cinsel istismara uğradıktan ancak ortalama 2 yıl sonra ortaya çıktığı ve bu çocukların yüzde 78‘inin birden çok tekrarlayan istismara maruz kaldığı anlaşıldı. Araştırmada cinsel istismarın yüzde 92.7’sinin mağdur olan çocuk ve ergenin birinci derece akrabalarından oluştuğu, mağdur çocukların yüzde 88’inde psikiyatrik görüşme sırasında bir psikiyatrik bozukluk saptandığı ortaya çıktı. En sık saptanan sorunlar ise yüzde 36.6 depresif bozukluk, yüzde 17.1 travma sonrası stres bozukluğu olarak kayıtlara geçti.

Aile baskısı intihara yol açıyor

Son 2 yıllık dönemde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine başvuran çocuk ve ergen hastalar için istenen psikiyatri konsültasyon sonuçları, çocukların aile baskısı nedeniyle intihara yöneldiğini ortaya koydu.

Çocukların yüzde 39.1’inin intihar, yüzde 19.5’inin anksiyete, yüzde 13.8’inin ilaç yan etkisi, yüzde 11.5’inin agresyon, yüzde 8’nin bipolar bozukluk, yüzde 11.5’inin de madde kullanımı nedeniyle hastane acil servisine başvurduğu belirlendi.

Görsel için kaynak: 

https://www.lachildabusecouncils.org/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.