Anlamı derin Latince sözler/deyişler

Hatasız kul olmaz, her ne kadar Orhan Gencebay şarkısını hatırlatsa da bir Latin sözüdür. Günlük hayatta ya da bilimsel metinlerin içinde sık sık rastladığımız bazı söz ya da terimlerin Latince olduğunu çoğu zaman pek bilmeden kullanırız.

Devam

İslam Bilim Tarihi ondan sorulurdu: Fuat Sezgin hayatını kaybetti

Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Devam

Lonca sisteminin tarihsel gelişimi

Loncalar, işinde usta zanaatkârlar veya tüccarlar tarafından oluşturulmuş meslek örgütleridir. Kral, imparator gibi hükümranlar tarafından verilmiş ayrıcalık mektuplarına sahip olan loncalar aynı zamanda bu ayrıcalıklar nedeniyle iş alanlarını koruyabilmekte hem de hükümdarların onlar üzerindeki vergi kontrolü daha sağlıklı ve verimli olabilmektedir

Devam

İki Kıtanın Sultanı, İki Denizin Hâkimi: Fatih Sultan Mehmed

St. Helen Adası’nda sürgünde olan Napolyon Bonaparte’a “Fatih Sultan Mehmed mi büyük, yoksa siz mi daha büyüksünüz?” sorusunu yöneltirler. Fransız hükümdarın yanıtı şöyle olur: “Büyüklükte ben onun çırağı bile olamam, çünkü ben, kılıçla zapt ettiğim yerleri henüz hayattayken geri vermiş bir bedbahtım. Fatih ise fethettiği yerleri nesilden nesle intikal ettirmenin sırrına ermiş bir bahtiyardır.”

Devam