Barış Kültürü nedir?

“Savaşlar insanların zihninde başladığından barışı savunma da insanların zihninde inşa edilmelidir.”

Birçok organizasyonun barış eğitimine öncelik vermesinin yanı sıra ülkemizin etrafında başlamış ve devam eden savaşlar, tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına almış çatışma ve terör, her bir yurttaşı barış içinde yaşanılan demokratik bir toplum için daha çok çalışmaya sevk etmektedir. Ayrıca giderek artan şiddet ve saldırganlık,  barış mesajına karşı olan duyarlılığın azalması barış kültürünün oluşturulması ve yaşatılması konusunun giderek önem kazanmasına sebep olmaktadır.

UNESCO’ya Göre Barış Kültürünün Gereklilikleri:

  • Barış kültürünün niteliksel değerlerini, tutumlarını ve davranışlarını eğitim yolu ile destekleme,
  • Problemleri, uluslar, gruplar ve bireyler arasında geliştirilen anlayış, diyalog ve dayanışma yolu ile çözebilme,
  • Şiddeti reddeden ve çatışmaların köklerine inerek önlem alan bir değerler sistemine, tutumlara, davranış biçimlerine ve hayat tarzına sahip olma,
  • İnsan haklarına saygılı olmayı, kadın-erkek eşitliğini sağlamayı, ekonomik, sosyal ve politik karar vermede demokratik katılımı destekleme,
  • İnsanlar ve kültürlerarası hoşgörü, dayanışma, adalet, özgürlük, diyalog ve birlikte çalışmaya taraftar olma,
  • Katılımcı iletişim ve serbest bilgi akışını destekleme,
  • Barış ve güvenliği, insan hayatına saygı duyan bir biçimde sağlanmasını destekleme.

Kaynak:

BM Kararları A / RES / 52/13: Barış Kültürü ve A / RES / 53/243, “Barış Kültürü Hakkındaki Deklarasyon ve Eylem Programı”

UNESCO Anayasası, 1945

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.