Amerika’da yaşayan ateistler hakkında 10 gerçek

ABD’deki ateistlerin sayısını tahmin etmek güçtür. Kendilerini ateist olarak tanımlayan bazı yetişkinler aynı zamanda Tanrı’ya ya da evrensel bir ruha inandıklarını belirtmektedir. Bununla birlikte kendilerini din ile özdeşleştiren bazı insanlar da (örneğin, Protestan, Katolik ya da Yahudi olduklarını söyleyenler) Tanrıya inanmadıklarını söylemektedir.

Ama kesin olan bir şey var ki dine bağlı olmayan Amerikalıların (çoğu Tanrı’ya iman eden) yükselişi ile birlikte, ateistlerin sayısında buna karşılık gelen bir artış olmuştur.

1. Ateist olarak tanımlanan Amerikalıların oranı son birkaç yılda kabaca ikiye katlandı. Pew Araştırma Merkezi’nin 2014 yılında yaptığı çalışmada, Amerikalı yetişkinlere dinsel kimlikleri sorulduğunda %3,1’i ateist olduklarını söylemişlerdir. 2007’de de benzer büyüklükteki bir ankette bu oran %1,6’dır.

2. Ateistlerin, genel olarak, genel nüfustan daha genç ve erkek olma olasılığı daha yüksektir; %68’i erkek olan ateistlerin yaş ortalaması 34’tür. Ayrıca ateistlerin beyaz ve yüksek eğitimli olma olasılıkları daha yüksektir. Her 10 ateistten 4’ünün (%43) bir üniversite derecesi vardır. Bu oran okuryazarlar içinde %27’dir.

3. Kendini ateist olarak tanımlayanlar, demokrat ve liberal eğilim ile uyumludurlar. Ateistlerin yaklaşık üçte ikisi (%69) kendini demokrat olarak tanımlamakta. On kişiden birinin kendini muhafazakar olarak tanımlaması ile karşılaştırıldığında, çoğunluk (%56) kendilerini politik olarak liberal tanımlamıştır. Ateistler ezici bir şekilde eşcinsel evlilik (%92) ve yasal kürtaj (%87) lehine tavır almaktadır.

4. Merriam-Webster sözlüğüne göre “ateist” kelimesinin anlamı “bir tanrı ya da herhangi bir tanrının varlığına inanmayan bir kişi” olmasına rağmen, kendisini ateist olarak adlandırılanların %8’i Tanrı’ya ya da evrensel bir ruha inandıklarını belirtmişlerdir. %2’si Tanrı’nın ya da evrensel bir ruhun varlığının “kesinlikle doğru” olduğunu söylemiştir. Alternatif olarak, “ateist” in sözlük tanımına uyan, ancak kendilerini ateist olarak adlandırmayan pek çok insan vardır. Ateist olduklarını söyleyenlerin (%3) yaklaşık üç katı, Tanrı’ya ya da evrensel bir ruha (%9) inanmadıklarını söylüyorlar.

5. Şaşırtıcı bir şekilde kendini ateist olarak tanımlamış her 10 kişiden 9’u dinin hayatlarında çok ya da hiç önemli olmadığını ve neredeyse hepsinin (%97) nadiren ya da asla dua etmediklerini söylemektedir. Her 10 kişiden 3’ü (%31), en azından haftada bir derin bir manevi barış ve esenlik duygusu hissettiklerini söylüyor. Benzer bir oran (%35) yaşamın anlamı ve amacı hakkında düşünüyor. Ateistlerin yaklaşık yarısı (%54) evren hakkında, derin bir merak duygusu hissediyor. Aslında, ateistlerin ABD Hıristiyanlarından daha fazla evren hakkında merak duyduklarını belirtme olasılığı daha yüksektir (%54’e %45 oranında).

6. Kendini ateist tanımlayanlara dindar insanlarla Tanrı ve din hakkındaki görüşlerini ne sıklıkla paylaştıkları soruldu. Her 10 ateistten biri (%9) en az haftada bir paylaştıklarını söylerken, kabaca üçte ikisi (%65) dindar insanlarla din hakkındaki görüşlerini nadiren ya da hiç tartışmadıklarını söylemektedir. Din ile ilişkisi olanların %26’sı, diğer inançlara sahip olanlarla en az haftada bir kez görüşlerini paylaşmaktadır; % 43’ü nadiren ya da hiç paylaşmadıklarını söylemiştir.

7. Hemen hemen hiç ateist (%1) sorularının cevabı için dine dönmemekte, rehberlik için bilime başvurmaktadır. Ateistlerin yaklaşık üçte biri (%32) doğru ve yanlış soruları için bilime kaynak olarak başvurduklarını belirtmektedir. Bu oran 2007 de %20’dir. Çoğunluk (%44) hala öncelikli rehberlik kaynağı olarak “pratik deneyim ve sağduyuyu” belirtse de bu oran 2007 yılına göre (%52) düşüktür.

8. Amerikalılar, ateistleri en büyük dini grupların üyelerine göre daha az severler. Araştırmada katılımcılara “hissetme termometresi” üzerindeki grupları sıfırdan (mümkün olduğunca soğuk ve negatif) 100’e (en sıcak, mümkün olan en yüksek puan) puan vermesi istedi. ABD’li yetişkinler ateistlere ortalama 41, Müslümanlara (40), Yahudilere (63), Katoliklere (62) ve Evanjelik Hıristiyanlara (61) puan vermiştir.

9. Amerikalıların yarısı (%51), bir ateist adayı Müslüman olmak da dahil olmak üzere araştırmada sözü edilen başka bir özelliğe sahip aday karşısında daha az destekleyeceğini söylemektedir. Bu rakam hala yüksek olsa da son yıllarda azalmıştır. 2007 başında, ABD’li yetişkinlerin %63’ü, ateist bir başkan adayını desteklemenin daha az olası olacağını söylemiştir. Şu anda Kongre’de görev yapan ve kendisini ateist olarak tanımlayan yoktur; kendini dini inançlardan bağımsız olarak tanımlayan Kyrsten Sinema (D-Ariz.) vardır.

 

10. Amerikalıların yaklaşık yarısı (%53) iyi ahlak için Tanrı’ya inanmanın gerekli olmadığını söylerken, %45’i iyi değerlere sahip olmak için Tanrı’ya inancın gerekli olduğunu söylemiştir. Diğer zengin ülkelerde daha küçük oranlarda insanlar iyi ahlak için Tanrı’ya olan inancın şart olduğunu söylemektedir (Fransa’da sadece %15’tir). Ancak dünyanın diğer pek çok yerinde, neredeyse herkes ahlaklı olmak için Tanrı’ya inanılması gerektiğini söylemektedir (Endonezya ve Gana’da %99, Pakistan’da %98).

 

Michael Lipka

Kaynak : http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/06/01/10-facts-about-atheists/

Amerika’da yaşayan ateistler hakkında 10 gerçek” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.