10 büyük bilim adamının Tanrı görüşü

Niçin bilim insanlarının Tanrı hakkındaki görüşleriyle ilgileniyoruz? Bunun cevabı bu bilim insanlarının istemeden ya da bilmeden teoloji üzerinde çoğu ilahiyatçıdan daha büyük bir etkiye sahip olmalarıdır. Çalışmaları dindar muhafazakârların bakış açıları ile çelişse de, keşiflerinin ateizmi gerçekten destekleyip desteklemediği ya da gerçekten yüce bir zekânın varlığına delil sağlayıp sağlamadığı net değildir.

Charles Darwin

Charles Darwin’in evrim teorisi, bugün bile devam eden bir tartışma fırtınası başlattı. Bir türün başka bir soydan geldiği ile ilgili kavram, İncil’in yaratılış kavramı ile çelişmiş, hayatın ve insanın varoluşu ile ilgili tanrısız bir açıklama olarak kabul edilmiştir.

1879’da John Fordyce’a yazdığı mektupta “Ben bir Tanrı’nın varlığını inkâr etme anlamında ateist olmadım. Sanırım agnostik benim zihinsel durumumu en doğru tarif eden tanım olurdu.” Darwin kendi anlatımıyla agnostikti.

Charles Darwin
Charles Darwin

 

Max Planck

Alman fizikçi Max Planck kuantum teorisini kurdu. Basitçe söylemek gerekirse, bu teori atom düzeyindeki aktiviteleri ve onu çevreleyen alanların etkisini anlamaya yarayan bir fizik teorisidir.  Bazıları bu teorinin bilim ve teolojinin kesiştiği yer olduğunu iddia eder. O bir Hristiyan’dı ama farklı düşünenleri eleştirmedi. Bir defasında “Din, insanı Tanrı’ya bağlayan bağlantıdır” dedi. Bu nedenle, Max Planck’ın inanan biri olduğu sonucuna varabiliriz.

Max Planck
Max Planck

 

Albert Einstein

Albert Einstein‘ın doğaüstü güçler hakkındaki felsefesi, fizikteki diğer teorileri gibi karmaşıktır. En çok tekrarlanan ifadesi, “İnsanın kaderi ve eylemleriyle ilgilenen bir Tanrı’ya değil, var olanın düzenli uyumunda kendini gösteren Spinoza’nın Tanrı’sına inanıyorum” sözleridir.

Einstein, evrene düzen veren bir gücün var olduğu ile ilgili geleneksel dini görüşleri reddetmiş gibi görünüyor. Düzenleme gücüne inandığı ancak kişisel bir Tanrı fikrini tamamen reddettiği için Einstein’a bir deist diyebiliriz.

Albert Einstein
Albert Einstein

 

Edwin Hubble

Edwin Hubble’ın çalışması, genişleyen evren teorisinin ve evrenin yaratılışı ile ilgili “Büyük Patlama” teorisinin temelini attı. Astronomi alanındaki diğer başarıları da inanılmazdır. Galaksilerin kırmızıya kayma ışımaları ve bizimle olan ilişkileri de onun katkılarındandır.

Hubble, bir Hıristiyan olarak yetiştirildi. Bazı erken dönem mektuplarında, açıklanamayan bir tür “kader” olduğuna inandığı imada bulundu.  Hubble’ın Tanrı’yla ilgili düşünceleri, eğer varsa, bilinmemektedir.

Albert Einstein
Albert Einstein

 

J. Robert Oppenheimer

J. Robert Oppenheimer teorik fizikçidir. Manhattan Projesi süresince Los Alamos laboratuvarının yöneticisi, atom bombasının yapımı ile ilgili araştırma sürecinde sorumlu bilim adamıdır. Doğu dinlerine ilgi duyduğu ve bazen doğu felsefesinden alıntı yaptığı bilinmektedir. Üniversitede Bhagavad Gita okumuş ve çok etkilenmiştir. Ancak, entelektüel ilginin dışında, Oppenheimer’in herhangi bir dine inandığı ya da uyguladığı konusunda hiçbir kanıt yoktur. Oppenheimer’in herhangi bir formda daha yüksek bir güce inanıp inanmadığı bilinmemektedir.

J. Robert Oppenheimer
J. Robert Oppenheimer

 

Edward Teller

“Hidrojen Bombasının Babası” olarak bilinen Edward Teller, teknolojiye olan inancıyla yüceltilmiş bir agnostikti. Birçok çağdaşları gibi, çalışmalarına odaklandı. Tanrı’yı ya da felsefeyi çok az ya da hiç düşünmedi. Yahudi geçmişi, sonraki hayatında neredeyse hiç yoktu. Edward Teller agnostikti.

Edward Teller
Edward Teller

 

James Watson

James Watson, DNA’nın sırlarını açığa çıkartan ünlü Watson ve Crick araştırma ekibinin yarısıydı. Çalışmalarının sonuçları bugün gelişmiş genetik araştırmalara dönüşmüştür.

Watson bir kez öğrencilerine “evrime tam olarak inana biri” olduğunu ve Kutsal Kitap’ın bilim karşısında “sadece doğru olmadığını” hissettiğini söyledi. Ayrıca bir ruha veya ilahi bir şeye inanmadığını itiraf etti. James Watson bir ateisttir.

James Watson
James Watson

 

Francis Crick

Watson ve Crick takımının diğer yarısı olan Francis Crick, Telegraph için verdiği bir röportajda “Tanrı hipotezi oldukça itibarsız” dedi. Ayrıca bir kez de dine karşı olan hoşnutsuzluğunun araştırmaları için temel bir itici faktör olduğunu belirtti. Bu durumun Tanrı teorisinin maskesini insanlığın iyiliği için düşüreceğini hissettiğini ekledi. Francis Crick kesinlikle bir ateistti.

Francis Crick
Francis Crick

 

Carl Sagan

“İnsanların Astronomu” olan Carl Sagan, Tanrı hakkında birçok ilginç açıklama yaptı. Bir seferinde “Tanrı’nın gökte oturan ve her bir serçenin düşüşünün çetelesini tutan sakallı büyük beyaz bir erkek olduğu fikri çok gülünç” dedi. Yok, eğer “Tanrı” evereni yöneten bir dizi fiziksel yasa anlamına geliyorsa o zaman böyle bir Tanrı vardır. Bu Tanrı da duygusal olarak tatmin edici değildir. Yerçekimi yasasına dua etmek pek anlam ifade etmez.

Ancak Sagan, bir ateist olduğunu reddetmiştir ve “bir ateistin benim bildiğimden çok daha fazlasını bilmesi gerekir” demiştir. 1996 yılında dini inançları ile ilgili bir soruya “ben agnostiğim” diye cevap vermiştir.

Carl Sagan
Carl Sagan

 

Stephen Hawking

Yakın zamanda hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephen Hawking bir keresinde “yaratılışın gerçek noktası, şu an bilinen fizik kanunlarının anlama gücünün dışında yatmaktadır” diye yazmıştı. Bu, ateist bir aile ile büyüyen birinden gelen şaşırtıcı bir açıklama değil midir?

Hawking bir ifadesinde, “Genişleyen bir evrenin bir yaratıcıyı engellemediğini, ancak Tanrı kendi işini yapabildiği zaman ona sınırlar koyduğunu” belirtti. Hawking’in takipçileri tarafından onun bir Tanrıya inanmadığı bilinir- en azından geleneksel anlamda. Stephen Hawking’in ateist olduğunun makul derecede kesin olduğunu söyleyebiliriz.

Stephen Hawking
Stephen Hawking

 

Yazar: Hugh Williamson 

https://owlcation.com/humanities/10-Brilliant-Scientists-and-Their-View-of-God

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.